Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MHPP - Historia wychowania - konwersatorium 2300-MHPP-HW-K
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1 Szkoła – Uczeń – Nauczyciel

-M.F. Kwintylian, Kształcenie mówcy, księga I, II, X – fragmenty

- L. Vives, O naukach – fragmenty

-J.A. Komeński, Wielka dydaktyka – fragmenty

- J. Locke, Myśli o wychowaniu – fragmenty

2 Polska myśl pedagogiczna

- A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, księga I, II – fragmenty

- S. Petrycy, Przydatki do ekonomii Arystotelesa – fragmenty

- S. Konarski, Mowa: Jak od wczesnej młodości wychowywać uczciwego człowieka i obywatela

-S. Staszic, Ród ludzki – fragmenty

3 Prawo a edukacja

- Ustawy Komisji Edukacji Narodowej

- Ustawa z 1862 roku

- Ustawa z 1932

Ww. teksty znajdują się w:

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, opr. S. Wołoszyn, t. I i II

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- ma wiedzę na temat pedagogiki jako nauki humanistycznej.

- zna dzieje wychowania i myśli pedagogicznej; posiada wiedzę na temat pedagogiki jako nauki humanistycznej oraz jej historycznych przemian.

- zna relacje między filozofią, kulturą a edukacją w kontekście historycznym.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii pedagogiki w celu analizy współczesnych problemów edukacyjnych.

- ma umiejętność humanistycznego, historycznego i pedagogicznego myślenia.

- potrafi analizować i opisywać mechanizmy edukacyjne w odniesieniu do zmian historycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej i globalnej.

- wykazuje refleksję nad istotą przemian w edukacji na przestrzeni wieków.

- ma świadomość znaczenia nauk pedagogicznych i ich zastosowania w działaniach społecznych i zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach w trybie zdalnym - dopuszczalne 2 nieobecności.

Praca pisemna - analiza i krytyka wskazanych tekstów źródłowych.

Zakres tematów:

1 Relacje: Szkoła – Uczeń – Nauczyciel, na przestrzeni wieków

2 Polska myśl pedagogiczna XVI-XIX wieku

3 Prawo a edukacja - ustawy szkolne

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:30 - 15:00, sala 416
Janina Kamińska 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)