Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

New Ancient Poetry: Masterpieces from Papyri - zajęcia w języku angielskim B2+ 3006-NAP-OG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

The English translations of the Greek texts under discussion will be successively supplied to the participants.

R. S. Bagnall (ed.), The Oxford Handbook of Papyrology, Oxford 2009.

M. Hose and D. Schenker (eds), A Companion to Greek Literature, Chichester 2016.

K. Gutzwiller, A Guide to Hellenistic Literature, Malden, Mass. 2007.

Efekty uczenia się:

The student knows the basic facts about ancient book culture, the genres of Greek poetry and its periodization. The student is able to discuss in English, orally and in writing, ancient poetic texts. The student is capable of formulating his or her own interpretive ideas on the poems under discussion. The student understands the importance of the ancient cultural heritage for modern culture.

Metody i kryteria oceniania:

Participation in discussions (50%), essay (50%).

admissible one absence

Zakres tematów:

(1) Ancient book culture. The oldest surviving Greek papyrus: the papyrus roll and writing tablets from the "Tomb of the Musician” in Athens.

(2) Archaic pornography? The "Cologne Archilochus”.

(3) Sappho on old age.

(4) Sappho’s family drama.

(5) Reconstructing tragedy: tragic plot summaries from papyri.

(6) "Broken laughter” – the comedy from papyri. Menander.

(7) Playing with the satyrs: Sophocles’ Trackers (and Tony Harrison’s Trackers from Oxyrhynchus).

(8) Things get complicated: Timotheus’ Persians.

(9) Bookish pleasures: Callimachus’ Aitia.

(10) Sex, violence and tattoos: "The Tatoo Elegy”.

(11) A poet’s testament: Posidippus’ Seal.

(12) Disappointing novelties? "The New Posidippus”.

(13) How to buy a dildo: Herodas’ Mimiamb 6.

(14) Entertaining the masses: mimes from papyri.

(15) Witnessing the end of the world: Palladas’ epigrams.

Metody dydaktyczne:

expository methods (explanation)

practical methods (group exercises)

exploratory methods (study of encountered problems)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 103
Jan Kwapisz 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)