Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka greckiego 3006-GOJG2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. Auerbach M., Golias M., Gramatyka Grecka, Warszawa 1985.

3. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

uzupełniająca

1. podręczniki:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996

Korusowie A. K., Hellenike glotta, Warszawa 1994

Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

2. gramatyki:

Menge H., Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

Smyth H. W., Greek Grammar, różne wydania

3. słowniki:

Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Bydgoszcz 2001

Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczównej

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

Efekty uczenia się:

Student

W zakresie wiedzy

– wyjaśnia zagadnienia z zakresu rozwoju języka greckiego K_W02/P6S_WG),

– analizuje zagadnienia z zakresu gramatyki (K_W02/P6S_WG),

– prezentuje znajomość leksyki języka greckiego w stopniu podstawowym (K_W02/P6S_WG),

– zna podstawową terminologię językoznawczą (K_W10/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

– czyta i tłumaczy teksty greckie o średnim stopniu trudności (K_U03/P6S_UW),

– analizuje podstawowe zagadnienia z zakresu fleksji i składni greckiej (K_U03//P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- egzamin - 80%

Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Egzamin pisemny i ustny; po zdaniu cz. pisemnej student dopuszczany jest do części ustnej.

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. syntaxis congruentiae

2. użycie rodzajnika

3. zaimki dzierżawcze

4. funkcje przypadków

5. konstrukcje z infinitivem

6. użycie czasów i trybów

7. sposoby wyrażania życzenia

8. zdania podrzędne czasowe

9. zdania podrzędne przyczynowe

10. zdania podrzędne przyzwolone

11. zdania podrzędne celowe

12. participia – funkcje, w tym gen. abs.

13. infinitivus – użycie, w tym ACI, NCI

14. okresy warunkowe

15. oratio obliqua

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego

Metody dydaktyczne:

metoda podająca (wykład opisowy)

metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 110
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 116
Maciej Staniszewski 13/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)