Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleografia 3006-PŁ5
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. B. Bischoff, „Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters”, Berlin 1979 (lub przekłady na angielski i francuski);

2. W. Semkowicz, „Paleografia łacińska”, Kraków 1951 (wyd. 2: Kraków 2002);

3. A. Gieysztor, „Zarys dziejów pisma łacińskiego”, Warszawa 1973 (wyd. 2: Warszawa 2009);

4. A. Cappelli, „Dizionario di abbreviature latine ed italiane”, Milano 1912;

5. Frantisek Muzika, Krasne pismo ve vyvoji latinky, vol. 1-2, Praha, 1958.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy

- rozróżnia podstawowe typy pisma łacińskiego (K_W01/P7S_WG),

- wyjaśnia terminologię i metodologię badań paleograficznych (KW11/P7S_WG),

w zakresie umiejętności

- analizuje teksty łacińskie z różnych okresów (K_U02/P7S_UW),

- posługuje się słownikami i kompendiami skrótów umożliwiającymi kontynuowanie samodzielnej pracy w zakresie lektury, rozumienia i interpretacji łacińskich tekstów rękopiśmiennych (K_U02/P7S_UW),

- podejmuje pracę w zespole (K_U14/P7S_UW_UK).

w zakresie kompetencji społecznych

- uzasadnia znaczenie łacińskiej tradycji rękopiśmiennej dla historii kultury europejskiej (K_K04/P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- kontroli obecności (dozwolona 1 nieobecność w semestrze???).

- bieżącego przygotowania do zajęć;

- egzaminu pisemnego.

Egzamin z paleografii łacińskiej na charakter praktyczny i polega na dokonaniu transkrypcji tekstu, określeniu czasu jego powstania i nazwaniu kroju pisma.

Zakres tematów:

Na zajęciach omawiane są:

– starsza i młodsza kursywa rzymska;

– littera capitalis quadrata i littera capitalis rustica;

– uncjała i półuncjała;

– pisma insularne;

– pisma wizygockie;

– beneventana;

– kuriała (starsza i młodsza);

– pisma merowińskie;

– minuskuła karolińska;

– pisma gotyckie (kaligraficzne i kursywne);

– pisma humanistyczne.

Metody dydaktyczne:

metoda praktyczna (ćwiczenia samodzielne i grupowe)

metoda podająca (wykład opisowy)

metoda problemowa (wykład konwersatoryjny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 110
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 103
Katarzyna Jasińska-Zdun 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)