Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacje międzyludzkie w XIX w. w świetle dokumentów życia społecznego 2900-MK2-RMXIX
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa literatura:

P. Galik, I wojna światowa na starych pocztówkach, Łódź 2008.

P. Banaś (red.), Aksjosemiotyka karty pocztowej, Wrocław 1992.

J. Werner, Druki artystyczne i użytkowe, Warszawa 1955.

D. Łukasiewicz, Dobre i złe adresy. Szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII-XXI wieku, Poznań 2017.

E. Kwiatkowska, Energia obrazu. Źródła i konteksty zwrotu ikonicznego, Kraków 2020.

C. Cheroux, Wertykularne. Eseje z historii fotografii.

M. Saryusz-Wolska, Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków, Warszawa 2020.

I. Ihnatowicz, Człowiek, informacja, społeczeństwo, Warszawa 2013.

M. Karpińska (red.), Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX w. (do 1918 roku), Warszawa 2019.

Encyklopedia filatelistyki PWN

Efekty uczenia się:

Po przeprowadzonych zajęciach student/ka:

-potrafi scharakteryzować czym są dokumenty życia społecznego oraz objaśnić skąd wzięła się taka kategoria

-zna i potrafi pracować z różnymi typami źródeł z grupy dokumentów życia społecznego

-rozumie potrzebę gromadzenia tego rodzaju dokumentów w bibliotekach

-umie interpretować dokumenty życia społecznego i wykorzystać je w pracy badawczej

-potrafi współpracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia będzie obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, warsztatach i realizowanych projektach oraz przygotowanie pracy na jeden z wyznaczonych tematów, podanych na platformie Kampus.

Ocena uzależniona będzie od aktywności na zajęciach. Możliwe jest przygotowanie dodatkowej pracy (po konsultacji z prowadzącym) dla osób chcących podnieść ocenę z przedmiotu.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Kolejne należy odrobić na dyżurze.

Jeżeli student będzie więcej niż trzy razy nieobecny na zajęciach spowoduje to skreślenie z przedmiotu.

Zakres tematów:

1) Państwo i prawo w latach 1813-1815 r. w świetle druków ulotnych

2) Telegramy patriotyczne jako źródło do badań w historii wizualnej

3) O kształt przyszłej Polski. Odezwy ugrupowań i organizacji politycznych w Królestwie Polskim i w latach Wielkiej Wojny

4) O czym mówi fotografia? Na tropach warszawskich zakładów fotograficznych

5) Znaczki jako źródło do historii dobroczynności?

6) Nalepki okienne. Po co były i co wyrażały?

7) Pocztówka Wielkiej Wojny

8) Pocztówka legionowa

9) Kalendarze XIX wieku jako źródło do badań życia społecznego

10) Plakat jako źródło do badań potrzeb konsumpcyjnych

12) Edukacja w XIX wieku. Zagadnienia, o których nie mówią źródła archiwalne

Metody dydaktyczne:

-dyskusja

-praca z tekstem

-praca w grupach

-metoda "burzy mózgów"

-metoda warsztatowa

-metoda sytuacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 23
Aleksandra Kuligowska 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)