Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standardowe techniki diagnostyczne 2500-PL-PS-OB2L-5
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna:

1. pojęcia inteligencji, temperamentu i osobowości w ujęciu teorii cech

2. główne sposoby pomiaru właściwości psychicznych

3. definicje rzetelności i trafności testu oraz zna sposoby wyznaczania odpowiednich współczynników

4. zasady standaryzacji i normalizacji technik psychologicznych

5. standardy etyczne niezbędne w procesie realizacji diagnozy psychologicznej

Umiejętności:

Student umie:

1. wyznaczyć i zinterpretować przedział ufności dla wyniku otrzymanego w teście psychologicznym

2. wyznaczyć i nadać interpretację wynikowi znormalizowanemu na każdej skali

3. przygotować kompletną pracę pisemną przedstawiającą wyniki diagnozy testowej

4. sformułować i przedstawić informację zwrotną z badania testem psychologicznym

5. potrafi posługiwać się podręcznikiem do testu

6. nawiązać kontakt diagnostyczny z osobą badaną

Postawy:

Student rozumie:

1. ograniczenia badania testowego

2. obowiązki psychologa związane z podstawowymi prawami badanego

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach, dopuszczalne dwie nieobecności

3. Przygotowanie kontraktu z osobą badaną

4. Wykonanie trzech badań diagnostycznych + raportu z badań (wybrane techniki do badania inteligencji, osobowości, temperamentu)

5. Wykonanie krótkiej zbiorczej diagnozy w oparciu o trzy badania diagnostyczne

6. Przygotowanie informacji zwrotnej

7. Zaliczenie kolokwium - co najmniej 50% punktów.

Kolokwium (0-30 pkt.):

10 pozycji testowych – po 1 punkcie za prawidłową odpowiedź

10 pozycji zadaniowych – po 2 punkty za prawidłowe rozwiązanie

8. Zaliczenie prac cząstkowych – raporty z badań

Raporty cząstkowe są zaliczane opisowo, a ich ostateczna wersja wchodzi w skład raportu końcowego

9. Zaliczenie raportu końcowego – co najmniej 50%

Raport końcowy oceniany punktowo 0-20 pkt.

10. Ocena raportu końcowego stanowi 40% a kolokwium 60% oceny końcowej

11. Skala ocen:

0-24 pkt. – niedostateczny

25-30 pkt. – dostateczny

31-34 pkt. – dostateczny plus

35-39 pkt. – dobry

40- 44 pkt. – dobry plus

45-47 pkt. – bardzo dobry

48 i więcej – celujący

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 303
Dominika Żarnecka 16/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 303
Dominika Żarnecka 17/16 szczegóły
3 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 303
Małgorzata Sobol 17/16 szczegóły
4 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 407
Paulina Olszak, Małgorzata Sobol 16/16 szczegóły
5 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 406
Krzysztof Fronczyk 16/16 szczegóły
6 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 406
Michał Chruszczewski 15/16 szczegóły
7 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 8
Michał Chruszczewski 10/16 szczegóły
8 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 303
Krzysztof Fronczyk 14/16 szczegóły
9 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 303
Krzysztof Fronczyk 16/16 szczegóły
10 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 408
Wojciech Waleriańczyk 16/16 szczegóły
15 każdy poniedziałek, 17:45 - 19:15, sala 98
Agnieszka Łyś 17/16 szczegóły
16 każdy poniedziałek, 19:30 - 21:00, sala 98
Agnieszka Łyś 17/16 szczegóły
17 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 407
Paulina Olszak, Maria Leniarska 14/16 szczegóły
18 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 92
Marcin Rzeszutek 15/16 szczegóły
19 każda środa, 16:00 - 17:30, sala 8
Michał Chruszczewski 14/16 szczegóły
20 każda środa, 17:45 - 19:15, sala 92
Maria Leniarska 16/16 szczegóły
21 każdy czwartek, 17:45 - 19:15, sala 98
Piotr Kałowski 16/16 szczegóły
22 każdy czwartek, 19:30 - 21:00, sala 93
Piotr Kałowski 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)