Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Apokryfy Nowego Testamentu 3006-ANT-OG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

ks.M.Starowieyski, Cudowny świat apokryfów

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student

w zakresie wiedzy (P6G_WG/K_W01, 04)

- charakteryzuje pojęcie ‚apokryf‘

- opisuje najważniejsze apokryfy Nowego Testamentu

- omawia ich rolę w kulturze

w zakresie umiejętności (P6S_UW/K_U04)

- dokonuje analizy utworów omawianych w trakcie wykładu

w zakresie kompetencji społecznych

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy (P6S_KK/K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności (student ma prawo do 1 nieobecności nieusprawiedliwionej).

2. Przeczytanie i zaliczenie obowiązkowej lektury.

3. Przygotowanie krótkiej pracy nawiązującej do tematyki wykładów (analiza jednego z dzieł) lub kolokwium.

Zakres tematów:

1. Apokryfy Starego i Nowego Testamentu

2. Utwory fragmentaryczne: agrafa, papirusy, Ewangelia Tomasza NH

3. Ewangelie całościowe. Ewangelie dzieciństwa

4. Ewangelie dzieciństwa-teksty orientalne

5. Ewangelie dotyczące męki

6. Św. Józef, św. Jan Chrzciciel i Transitus

7. Apokryficzne Dzieje Apostolskie: 5 wielkich Dziejów

8. Inne apokryficzne Dzieje

9. Inne pisma związane z Dziejami

10. Listy i Apokalipsy

11. Apokryfy w kulturze

12. Wizyta w Bibliotece patrystycznej

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 6
Marek Starowieyski 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)