Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura chrześcijańska grecka 3006-LCG-OG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

A.M.Malingrey, Literatura grecka chrześcijańska

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student

w zakresie wiedzy (H1A_W04, H1A_W05, H1A_W10)

- charakteryzuje fundamenty pewnych zjawisk w późniejszej kulturze – powstanie i rozwój hymnu, wymowy, kronik, poezji epickiej, literatury hagiograficznej,

w zakresie umiejętności (H1A_U02, H1A_U04, H1A_U05)

- analizuje i dokonuje egzegezy utworów omawianych w trakcie wykładu

w zakresie kompetencji społecznych

- ma świdomość poziomu swojej wiedzy (H1A_K01)

- docenia wartość kuturową literatury chrześcijańskiej i jej wpływ wartości humanistyczne przyszłych epok (H1A_K05)

- ma świadomość wagi nauki o chrześcijańskiej literaturze greckiej dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej w europejskiej kulturze cherześcijańskiej (H1A_06)

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności.

2. Przeczytanie i zaliczenie obowiązkowej lektury.

3. Przygotowanie krótkiej pracy nawiązującej do tematyki wykładów (analiza jednego z dzieł) lub kolokwium.

Zakres tematów:

1. Literatura grecka żydowska w Aleksandrii, Septuaginta

2. Powstanie Nowego Testamentu

3. Początki piśmiennictwa: Ojcowie Apostolscy

4. Apologeci

5. Szkoła aleksandryjska Klemens,Orygenes, dalsze losy Szkoły Aleksandryjskiej

6. Początki sporu ariańskiego: Atanazy,

7. Ojcowie kapadoccy: Baszyli, Grzegorz z Nazjanzu, Gegorz z Nyssy

8. Jan Chryzostom i szkoła antiocheńska

9. Spory teologiczne i literatura grecka V W

10. Początki literatury bizantyńskiej, poezja i homiletyka

11. Ostatni pisarze antyczni Maksym Wyznawca, Jan Damasceński, Teodor Studyta

12. Wizyta bibliotece patrystycznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 6
Marek Starowieyski 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)