Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela 0000-JPCP3-KKPN-OG
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Zna zasady tworzenia różnych formy wypowiedzi

Rozróżnia podstawowe zabiegi językowe i używa ich w sposób poprawny

Potrafi wskazać różnice pomiędzy perswazją a manipulacją

Posługuje się różnymi stylami pisarskimi

Potrafi zredagować spójny i logiczny tekst na wskazany temat

Potrafi rozróżnić podstawowe błędy językowe

Zna podstawowe techniki kreatywnego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie krótkiego tekstu na wskazany temat (podczas zajęć)

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- napisanie krótkiego tekstu na zadany temat (podczas zajęć

Zakres tematów:

ematy poruszane na warsztatach:

1. Co to znaczyć pisać kreatywnie?

2. Formy wypowiedzi.

3. Typy i rodzaje najczęściej popełnianych błędów językowych.

4. Siła argumentacji – moc szczegółu.

5. W dżungli synonimów i związków frazeologicznych.

6. Cechy dobrego dialogu.

7. Swoboda twórcza.

8. Redakcja i korekta tekstów – na co należy zwracać uwagę.

9. Czytamy obrazy. Infografika.

10. Eksperymenty językowe.

11. Perswazja a manipulacja językowa.

12. Techniki kreatywnego myślenia (np. technika kruszenia, kwiat lotosu, brainwriting, Phillips 66, mapa myśli).

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 114
Agata Rosińska 11/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Stary BUW
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)