Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Partycypacja społeczna: metody i narzędzia 3401-0PSM-OGz
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Danecka M. Partycypacja wykluczonych. Wyzwania dla polityki społecznej, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2014.

2. Gójska A., Kuczyński P., Lewenstein B., Pogoda I., Zielińska E. Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej, Wydawnictwo SOWA, Warszawa 2011.

3. Hausner J. (red.) Komunikacja i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

4. Olech A. (red.) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, tom 1, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

5. Pietraszko-Furmanek I. Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Warszawa 2012.

6. Poradnik Dobrych praktyk konsultacji społecznych, Warszawa 2011.

7. Schimanek T. Partycypacja społeczna w społeczności lokalnej, FISE, Warszawa 2015.

8. Chrzanowski O., Rościszewska E., W 60 praktyk dookoła partycypacji, Wydawnictwo FISE, Warszawa 2014.

9. Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 dysponował siatką pojęć dotyczącą różnych typów partycypacji, a w szczególności partycypacji publicznej,

 znał specyfikę partycypacji publicznej i jej modele,

 znał metody partycypacyjne

w sferze umiejętności:

 potrafił scharakteryzować partycypację społeczną, jej odmiany (modele) i instrumenty

 potrafił dostrzegać elementy partycypacji społecznej w życiu publicznym

w sferze kompetencji społecznych:

 rozumiał znaczenie partycypacji społecznej dla lokalnej polityki

 miał gotowość do rozwijania swoich kompetencji: społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

 posiadał nastawienie na komunikowanie się i współpracę z otoczeniem

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie warsztatów przewidziano kilka metod oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta/tki:

1. Ocenę aktywności i udziału w pracach grupy projektowej podczas warsztatów (pomysły i argumentacja).

2. Ocenę poszczególnych indywidualnych prezentacji cząstkowych w trakcie przygotowywania projektu.

3. Pisemna analiza krytyczna wybranego przykładu partycypacji

Zakres tematów:

1. Pojęcie partycypacji (społecznej, publicznej i obywatelskiej) teoretyczne i terminologiczne rozumienie

2. Pojęcie partycypacji społecznej, warunki partnerstwa społecznego.

3. Metody i narzędzia partycypacji: narzędzia podstawowe i uzupełniające.

4. Etapy praktyk partycypacyjnych: diagnozowanie, wyznaczanie priorytetów i planowanie działań, wdrażanie, monitoring i ewaluacja.

5. Prawne podstawy partycypacji publicznej. Rola trzeciego sektora.

6. Partycypacja mieszkańców. Miasto i wieś jako obszary działań partycypacyjnych.

7. Liderzy zmiany w partycypacji publicznej.

8. Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem.

Metody dydaktyczne:

Warsztatowe i prezentacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 18:00 - 20:15, sala 42
Bohdan Skrzypczak 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)