Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Idea samorządności terytorialnej 1900-5-N-IST
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Dzieniszewska-Naroska K. (2015) Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem internetu, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Michałowski S. (2010) „Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym – formy i ich realizacja”; w: M. Marczewska-Rytko red., Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, wyd. UMCS, Lublin, s.43-58.

Swianiewicz P., 2006, Wirtualny samorząd i demokracja lokalna, Samorząd Terytorialny nr 4.

Weryński P. 2010, Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, Rozdział 1: Rozwój idei. Republikański i liberalny wzór partycypacji obywatelskiej, ss. 15-60 (fragmenty)

Sartori G., 1994, „Demokracja bezpośrednia, czyli polis”, w: Teoria demokracji, wyd. PWN, Warszawa – rozdz. 10.2, ss. 343-348

Swianiewicz P. (2011) „Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne”,

Swianiewicz. P.; Łukomska J. (2017) Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania, Studia Regionalne i Lokalne 1 (67)

Swianiewicz P. (2009) „Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo – Wschodniej”, Samorząd Terytorialny 4

Swianiewicz P. (2010) „Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy”, Samorząd Terytorialny nr 4

Efekty uczenia się:

j.w.

Metody i kryteria oceniania:

kryteria obecny:

1) obecność na zajęciach

2) aktywność na zajęciach

3) test końcowy z pytaniami otwartymi

Zakres tematów:

j.w.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, debata, elementy pracy w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 111
Marta Lackowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska 62/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Czetwertyńskich-Uruskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)