Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językowe i pozajęzykowe aspekty ekwiwalencji III 3202-S2SMAE21z
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie możliwe po przedstawieniu przynajmniej jednego rozdziału pracy magisterskiej.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Zakres tematów:

1. Omówienie referatów studentów przedstawionych na zaliczenie 1 semestru seminarium.

2. Ekwiwalencja a podstawowe rodzaje badań konfrontatywnych (opis jednokierunkowy i dwustronny kategorialny, typologia dwujęzyczna).

3. Komponenty obligatoryjne i zasady ustalania ekwiwalencji międzyjęzykowej. Tertium comparationis a podstawa porównania.

4. Międzyjęzykowe stosunki tożsamości, różnic pełnych i różnic częściowych.

5. Strukturalne i uzualno-stylistyczne właściwości odpowiedników międzyjęzykowych.

6. Słowniki jako źródło materiału w badaniach nad ekwiwalencją (słowniki ogólne, przekładowe, ideograficzne).

7.Korpus językowy jako źródło materiału w badaniach nad ekwiwalencją.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad omawianymi tekstami teoretycznymi, referaty/prezentacje, formy konwersatoryjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 2.156
Grażyna Mańkowska 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)