Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura rosyjska w kontekście europejskim IV 3202-S2SMLR22z
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie
Metody i kryteria oceniania:

1 ECTS - seminarium

21 ECTS - praca własna studenta

Ocena pracy magisterskiej (100%).

30 godz. - seminarium

praca własna studenta:

10% - kwerenda biblioteczna

20% - analiza materiału

70% - przygotowanie 100% tekstu pracy

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zakres tematów:

Cele szczegółowe: poszerzenie i pogłębienie znajomości literatury rosyjskiej oraz jej szeroko rozumianego kontekstu europejskiego.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Kontakty w dziedzinie kultury. Dialog kultur. Kategorie tradycji i innowacji oraz transferu i wymiany kulturowej.

2. Polsko-rosyjskie związki literackie i kulturowe.

3. Pozostałe zagadnienia szczegółowe dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Metody dydaktyczne:

seminarium, konsultacje, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Dąbrowska 0/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)