Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku 3202-S1OHL12e
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 45
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1 ECTS (30 godz.) - wykład

4 ECTS (120 godz.) - praca własna studenta (50% - lektura, 50% - przygotowanie do egzaminu)

Egzamin pisemny

Pytania: 3

Liczba punktów maksymalna: 9 (3x3)

Punkty i oceny:

4,5-5 – 3,0 (dst)

5,5-6 – 3,5 (dst+)

6,5-7 – 4,0 (db)

7,5-8 – 4,5 (db+)

8,5-9 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 9) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 10).

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Zakres tematów:

Cele szczegółowe:

Wykład ma za zadanie przedstawienie – w porządku chronologiczno-problemowym – podstawowych zjawisk z dziejów literatury pierwszej połowy XIX wieku.

Ćwiczenia polegają na analizie wybranych dzieł literackich z pierwszej połowy XIX wieku z punktu widzenia problematyki oraz formy.

Zagadnienia szczegółowe:

I. Zagadnienia ogólne. Prawidłowości procesu historycznoliterackiego. Periodyzacja literatury rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku.

II. Romantyzm.

1. Zagadnienia wstępne. Tło historyczne i kulturowe. Oddziaływanie literatury zachodnioeuropejskiej (związki typologiczne i genetyczne). Preferencje tematyczne. Bohater romantyczny. Rozwój gatunków literackich.

2. Literatura początku XIX wieku – między Oświeceniem a romantyzmem (zagadnienia szczegółowe).

3. Twórczość Aleksandra Puszkina. Periodyzacja twórczości. „Poematy południowe”; Eugeniusz Oniegin. Liryka. Borys Godunow; „małe tragedie”. Proza, Opowieści Biełkina.

4. Poeci Plejady Puszkinowskiej – twórcy, dzieła, tematyka, stylistyka.

5. Twórczość Michaiła Lermontowa. Liryka i jej periodyzacja. Dramaturgia. Proza; Bohater naszych czasów jako powieść psychologiczna.

6. Twórczość Nikołaja Gogola. Tematyka ukraińska, Wieczory na futorze koło Dikańki. Obraz Petersburga w prozie Gogola. Martwe dusze. Komediopisarstwo. Schyłek twórczości.

7. Rozwój prozy romantycznej – twórcy, dzieła. Cykle prozatorskie. Motywy fantastyczne. Tematyka historyczna.

III. Lata 40. XIX wieku. Szkoła naturalna. Almanachy. Szkic fizjologiczny. Wczesna proza Fiodora Dostojewskiego (Biedni ludzie), Aleksandra Hercena (Kto winien?) i Iwana Turgieniewa (Zapiski myśliwego).

Metody dydaktyczne:

Wykład. Prezentacja multimedialna.

Metoda CLIL.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1.158
Magdalena Dąbrowska 0/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)