Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku 3202-S1OHL12e
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 45
Zaliczenie: Zaliczenie
Metody i kryteria oceniania:

Pytania: 12

Liczba punktów maksymalna: 36

Punkty i oceny:

18-21 – 3,0 (dst)

22 – 25 (dst+)

26-29 – 4,0 (db)

30-33 – 4,5 (db+)

34-36 – 5,0 (bdb)

Wymogi na ocenę 5!

Bezbłędne odpowiedzi na wszystkie pytania; odwołanie się do wiedzy i umiejętności spoza programu nauczania.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Zakres tematów:

Cele szczegółowe:

Ćwiczenia polegają na analizie wybranych dzieł literackich z pierwszej połowy XIX wieku z punktu widzenia problematyki oraz formy

Ćwiczenia prowadzą do usystematyzowania i przedstawienia w chronologiczno-problemowym porządku – podstawowych zjawisk z dziejów literatury pierwszej połowy XIX wieku.

Zagadnienia szczegółowe:

I. Zagadnienia ogólne. Prawidłowości procesu historycznoliterackiego. Periodyzacja literatury rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku.

II. Romantyzm.

1. Zagadnienia wstępne. Tło historyczne i kulturowe. Oddziaływanie literatury zachodnioeuropejskiej (związki typologiczne i genetyczne). Preferencje tematyczne. Bohater romantyczny. Rozwój gatunków literackich.

2. Literatura początku XIX wieku – między Oświeceniem a romantyzmem (zagadnienia szczegółowe).

3. Poezja dekabrystów. Dumy Rylejewa. „Polarnaja zwiezda”. Dekabryści a Europa.

4. Twórczość Aleksandra Puszkina. Periodyzacja twórczości. „Poematy południowe”; Eugeniusz Oniegin. Liryka. Borys Godunow; „małe tragedie”. Proza, Opowieści Biełkina. Puszkin-historyk.

5. Poeci Plejady Puszkinowskiej – twórcy, dzieła, tematyka, stylistyka, rola epigramatów.

6. Twórczość Michaiła Lermontowa. Liryka i jej periodyzacja. Dramaturgia. Proza; Bohater naszych czasów jako powieść psychologiczna.

7. Twórczość Nikołaja Gogola. Tematyka ukraińska, Wieczory na futorze koło Dikańki. Obraz Petersburga w prozie Gogola. Martwe dusze. Rewizor. Komediopisarstwo. Schyłek twórczości.

8. Rozwój prozy romantycznej – twórcy, dzieła. Cykle prozatorskie. Motywy fantastyczne. Tematyka historyczna.

III.

1.Lata 40. XIX wieku. Literatura w czasach Mikołaja I. Szkoła naturalna. Almanachy. Szkic fizjologiczny.

2. Młodość Fiodora Dostojewskiego. Pietraszewcy. Wczesna proza (Biedni ludzie).

3. Wczesna twórczość Aleksandra Hercena (Kto winien?) i Iwana Turgieniewa (Zapiski myśliwego).

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, prezentacja, seminarium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 1.611
Monika Zielińska-Dziubińska 0/15 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1.611
Jadwiga Gracla 0/15 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1.158
Jadwiga Gracla 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)