Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego (2M) 3005-KU8CZ
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

pracovní listy připravené lektorkou

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001

Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník českých slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005

Slovník cizích slov, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-4

Slovník nespisovné češtiny, Praha 2006

Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993

Havránek, B. - Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha 1998

Příruční mluvnice češtiny

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras, Praha 1992

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 3 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

napisanie tekstów na zadane tematy (esej, opowiadanie)

przekłady

lektura

śródsemestralne testy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

test zańcowy - zaliczeniowy - semestr letni

Egzamin: pisemny i ustny

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Práce s publicistickými, odbornými a uměleckými texty na různorodá témata (např. domácí násilí, bezdomovectví, životní prostředí - jeho stav a ochrana, zaměstnání a pracovní podmínky, ze světa kultury, stereotypy, aktuální události roku apod.)

a) charakteristika stylu textu

b) lexikální cvičení (vysvětlení významu slov; synonyma, antonyma; slovotvorba)

c) gramatické úkoly (upevňování gramatických znalostí)

d) konverzace k danému tématu

6) napsání textu na zadané téma

2. Lexikální cvičení - význam slov; synonyma, antonyma; doplňování vhodných slov do vět; přirovnání, rčení, přísloví; tvoření slov

3. Větné transformace

4. Přechodník - tvoření, užití, náhrada přechodníkových konstrukcí

5. Nepravidelnosti ve větné stavbě

6. Infinitiv a konstrukce s infinitivem

7. Adjektivní konstrukce v odborném stylu

8. Obecná čeština - základní charakteristika, hláskosloví, tvarosloví, syntax, slovní zásoba, práce s textem

9. Překlady

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia morfologiczne, syntaktyczne, słowotwórcze, leksykalne (z naciskiem na semantykę)

Praca z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi) - analiza tekstów

Konwerzacaja, dyskusja

Pisanie tekstów na dane tematy

Tłumaczenia z języka polskiego na czeski - analiza błędów

Wykorzystanie materiałów audiowizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, sala 3
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Budynek "Mały Belwederek", sala Belwederek
Ctirad Sedlák 3/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)