Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pisania akademickiego 3005-KL2WARPIS
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student/ka:

-potrafi skonstruować krótką, spójną, logiczną oraz poprawną językowo wypowiedź pisemną o charakterze naukowym

-umie zastosować krytyczną lekturę tekstu, odróżniając poziom opisu, analizy i interpretacji

-odróżnia typy argumentacji i potrafi zastosować je w praktyce

-odróżnia dyskurs naukowy od języka potocznego

-potrafi napisać krótkie streszczenie i abstrakt tekstu naukowego

-umie zdefiniować podstawowe pojęcia, właściwe dla tematu pracy

-zyskuje świadomość między plagiatem, cytatem a parafrazą

-potrafi zgromadzić podstawowy materiał źródłowy oraz wstępnie oszacować jego wiarygodność, korzystając z dostępnych baz naukowych

-uczy się dyskusji, współpracy w grupie oraz poszanowania stanowiska innych osób

-uczy się publicznego prezentowania na forum grupy wyników swoich badań wstępnych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ocenie podlega przygotowanie i aktywność studenta/studentki podczas zajęć: w trakcie dyskusji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Przewidywane są też prace do samodzielnego napisania w domu (2-3 krótkie zadania domowe w semestrze). Praca na zajęciach i ćwiczenia śródsemestralne: 50% oceny ogólnej. Semestralna praca pisemna (50% oceny końcowej). Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru.

Zakres tematów:

1-3. Od pomysłu do koncepcji. Praca z wyobraźnią. Gdzie szukać inspiracji i jak znaleźć temat?

4-5. Język naukowy a inne dyskursy. Myślenie potoczne a naukowe.

6. Tytuł. Definiowanie pojęć. Pytanie badawcze. Hipoteza robocza. Rama tekstu.

7-8. Wyszukiwanie i selekcja źródeł bibliograficznych. Wiarygodność źródeł. Stan badań. Przydatne bazy wiedzy. Współpraca ze sztuczną inteligencją.

9-10. Abstrakt – umiejętność syntetyzowania oraz prezentacja wyników badań.

11-12. Argumenty: logiczne, rzeczowe, emocjonalne, “z autorytetu”.

13. Szlify: 90 minut z redakcją językową. Przygotowanie tekstu do publikacji.

14. Etyka pracy naukowej. Parafraza, plagiat, cytat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 11a
Sylwia Siedlecka 25/20 szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 3
Sylwia Siedlecka 26/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)