Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej) 4219-AL101
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Zależy od grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- potrafi czytać i rozumieć zaawansowane teksty kultury

latynoamerykańskiej lub północnoamerykańskiej (do wyboru) napisane w języku angielskim lub hiszpańskim, zróżnicowane dziedzinowo i stylistycznie (K_W02)

- rozumie pojęcie twórcy tekstu kultury i ma świadomość złożoności wpływów go kształtujących (K_W05)

-ma świadomość istnienia systemów normatywnych uwarunkowanych historycznie, społecznie i kulturowo wpływających na kształt tekstów kultury (K_W06)

- na bazie poznanych tekstów potrafi nie tylko scharakteryzować specyfikę społeczno-kulturową danego okresu i/lub regionu Ameryk, ale także wyciągnąć krytyczne wnioski (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi identyfikować i rozróżniać rodzaje tekstów dotyczących Ameryk i krytycznie oceniać ich przydatność w procesie badawczym (K_U01)

- potrafi analizować i interpretować teksty z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego w obu Amerykach (K_U01)

- potrafi formułować samodzielne opinie na temat różnorodnych tekstów kultury dotyczących Ameryk (K_U02)

- potrafi, przy zachowaniu poszanowania reguł własności intelektualnej, twórczo korzystać z przeczytanych tekstów do pracy własnej, szczególnie w procesie przygotowania i pisania pracy magisterskiej (K_U05)

- potrafi brać udział w dyskusjach i debatach na tematy związane w tekstami kultury obu Ameryk oraz przygotować i przedstawić prezentacje ustne i opracowania pisemne w języku angielskim lub hiszpańskim (K_U06, K_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do krytycznego odbioru treści na różnorodne tematy dotyczące Ameryk (K_K01)

- jest gotów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy na tematy związane z Amerykami  (K_K03)

- jest zainteresowany uczestnictwem  w życiu społecznym i kulturalnym, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, procesów i zjawisk mających miejsce w Amerykach (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zależy od grupy zajęciowej.

Skala ocen:

0-60 - 2

60-70 - 3

71-75 - 3,5

76-85 - 4

86-90 - 4,5

91-95 - 5

96-100 - 5!

Zakres tematów:

Zależy od grupy zajęciowej.

Metody dydaktyczne:

Zależy od grupy zajęciowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1.270
Paweł Frelik 10/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1.271
Karolina Krasuska 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)