Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura chrześcijańska łacińska 3006-LCH-OG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska: rys historyczny, przeł. J. Słomka, Tarnów 1997

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa – autorzy chrześcijańscy, , Warszawa 1994

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje fundamenty pewnych zjawisk w późniejszej kulturze – powstanie i rozwój hymnu, wymowy, kronik, poezji epickiej, literatury hagiograficznej,

w zakresie umiejętności

- analizuje i dokonuje egzegezy utworów omawianych w trakcie wykładu

w zakresie kompetencji społecznych

- docenia wartość kuturową literatury chrześcijańskiej i jej wpływ wartości humanistyczne przyszłych epok.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności.

2. Przeczytanie i zaliczenie obowiązkowej lektury.

3. Przygotowanie krótkiej pracy nawiązującej do tematyki wykładów (analiza jednego z dzieł) lub kolokwium.

Zakres tematów:

1. Początki lietartury łacińskiej.

2. Literatura martyrologiczna.

3. Afryka – Tertulian, Cyprian, Laktancjusz

4. Początki łacińskiej poezji chrześcijańskiej.

5. Hiymnografia – Hilay z Poitiers.

6. Trzej wielcy pisarze IV wieku – Ambroży, Hieronim (powstanie Wulgaty), Augustyn.

7. Literatura V wieku – Leon Wielki, Piotr Chryzolog

8. Koniec literatury starochrześcijańskie.

9. Literatura Galii Merowińskiej.

10. Literatura Hiszpanii Wizygockiej.

11. Literatura Anglii i przejście do literatury średniowiecznej.

12. Wizyta w Bibliotece Patrystycznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 6
Marek Starowieyski 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)