Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnozowanie spektrum autyzmu 2500-PL-PS-FS1-15
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach. Na ocenę końcową składają się oceny z wejściówek, prac pisemnych przygotowywanych w trakcie semestru oraz raport z opracowanego i przeprowadzonego wywiadu rozwojowego z rodzicem i badania kwestionariuszowego.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do zajęć, aspekty etyczne diagnozowania dziecka, neuroróżnorodność.

2. Spektrum autyzmu: symptomatologia i klasyfikacje diagnostyczne.

3. Spektrum autyzmu: obraz kliniczny w zależności od etapu rozwoju; diagnoza różnicowa.

4, 5. Spektrum autyzmu: Badania przesiewowe i podstawy procesu diagnostycznego.

6, 7, 8. Obserwacja w procesie diagnozowania spektrum autyzmu.

9, 10. Wywiad w procesie diagnozowania spektrum autyzmu.

11. Narzędzia standardowe w procesie diagnozowania spektrum autyzmu.

12, 13, 14. Opracowanie wywiadu rozwojowego, przeprowadzenie wywiadu i badania kwestionariuszowego, przygotowanie raportu.

15. Omówienie raportów.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje seminaryjne, omawianie przeczytanych tekstów, projekty indywidualne i/lub zespołowe, badanie bezpośrednie osoby neurotypowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 228
Izabela Chojnicka 14/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)