Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy i interpretacje literatury antycznej 3006-AIILA1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (lektury w przekładzie):

Homer „Iliada”

Homer „Odyseja”

Wergiliusz „Eneida”

Owidiusz „Metamorfozy”

Zestaw może być poszerzany.

Literatura uzupełniająca:

Wskazane przez wykładowcę utwory nowożytne i ich fragmenty, opracowania.

Efekty uczenia się:

Studenci

- znają najważniejsze epickie dzieła literatury starożytnej, cechy gatunku, jakim jest epos, i jego późniejszy rozwój (K_W01/P6S_WG);

- widzą różnorodność i bogactwo dzieł starożytnych, potrafią dostrzec, jak w literaturze antyku odbija się człowiek i jego świat (K_W01/P6S_WG);

- śledzą zależności między literaturą i kulturą nowożytną a starożytnymi wzorami (K_W03/P6S_WG);

- widzą, jak literatura polska poprzez związki z antykiem wpisuje się w nurt literatury europejskiej (K_W04/P6S_WG);

- poszerzają swoją znajomość literatury i kultury nowożytnej (muzyka, teatr, sztuki piękne), także polskiej, również poprzez samodzielną kwerendę (K_W11,13/P6S_WG).

Studenci

- potrafią spojrzeć na dzieła starożytne oczyma współczesnego czytelnika, dostrzec ich aktualność i atrakcyjność w naszych czasach (K_U08, 09/P6S_UW, UU, UK);

- mają świadomość roli tłumacza w recepcji literatury (K_U10/P6S_UW);

- potrafią organizować dyskusje o literaturze, formułować sądy, bronić własnego zdania, uwzględniać i szanować w dyskusji cudze opinie (K_U12/P6S_UW, UU, UK);

- próbują własnych sił w krytyce literackiej i podejmują własne próby translatorskie (K_U10/P6S_UW, UU, UK);.

Studenci

- organizują własny warsztat pracy (K_K01/P6S_KK)

- ćwiczą umiejętność pracy w zespole (K_K04/P6S_KK);.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, w tym zaliczanie kolokwiów sprawdzających znajomość dzieł literackich 60%;

Prace roczne 40%;

Kontrola obecności: dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Zakres tematów:

Semestr I: Epos grecki (patrz: Lektury).

Semestr II: Epos rzymski (patrz: Lektury).

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, objaśnianie, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium, dyskusja, indywidualna praca studentów: prace pisemne (interpretacja, analiza, recenzja, próba przekładu, parafrazy), referaty, zbieranie informacji słownikowo-encyklopedycznych, sporządzanie bibliografii itd.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 103
Inga Grześczak 55/55 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 103
Inga Grześczak 17/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)