Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys historii literatury greckiej i łacińskiej 3006-ZHLGiŁ1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki 1999.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warsaw1987.

J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

– rozróżnia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury starożytnej (K_W01/P6S_WG);

– zna i rozumie rolę literatury starożytnej w kształtowaniu literatury europejskiej (K_W03/P6S_WG).

W zakresie umiejętności

– samodzielnie zdobywa informacje dotyczące tematów poruszanych na wykładzie (K_U02/P6S_UW)

W zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

Metody i kryteria oceniania:

OB - ocena bieżąca (kontrola obecności - 15 %)

TK - test końcowy (70 %)

E - esej (15 %).

Zakres tematów:

Szczegółowe tematy wraz z literaturą uzupełniającą

1. Homer i jego dzieła.

J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

2. Hezjod i jego dzieła.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987.

3. Drobne formy literackie: bajki Ezopa i epigramat grecki.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa1987.

4. Poezja grecka okresu archaicznego.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa1987.

J. Danielewicz, Liryka starożytnej Grecji, Warszawa – Poznań 1996

5. Proza grecka okresu klasycznego.

J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

6. Tragedia grecka epoki klasycznej.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987.

H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, Bydgoszcz 1997; R. Chodkowski, Teatr grecki, Lublin 2004.

7. Komedia grecka – od Arystofanesa do Menandra.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa1987.

K. Bartol, J. Danielewicz, Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra, Warszawa, 2011.

8. Rola retoryki w Grecji i wielcy mówcy.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa1987.

9. Charakterystyka literatury okresu hellenistycznego.

J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

10. Literatura rzymska okresu archaicznego – epika.

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

11. Literatura rzymska okresu archaicznego – komedia.

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001

12. Poezja rzymska okresu cycerońskiego – analiza twórczości Lukrecjusza i Katullusa.

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

13. Wczesna proza rzymska.

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

14. Osobowość i dzieło Cycerona.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1959

15. Literatura augustowska – wybitni twórcy i ich dzieła.

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

S. Stabryła, Owidiusz, Świat poetycki, Wrocław 1989.

S. Stabryła, Wergiliusz, Świat poetycki, Wrocław 1987.

16. Literatura rzymska okresu cesarstwa.

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 103
Barbara Milewska-Waźbińska 76/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)