Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat informatyczny filologa 3006-WIF1
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wimmer, Paweł, Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007, 2012.

Wolański, Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pomoc ze stron MS Office.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o systemie znaczników TEI (K_W13 / P6S_WG)

- ma podstawową wiedzę o edytorstwie źródeł łacińskich (K_W13 / P6S_WG)

- ma podstawową wiedzę o języku xml (K_W13 / P6S_WG)

Student w zakresie umiejętności:

- umiejętnie korzysta ze znaczników TEI (K_U02 /P6S_UW)

- wykorzystuje w praktyce podstawowe zagadnienia związane z edytorstwem tekstów łacińskich (K_U02 /P6S_UW)

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość ograniczonego zakresu własnej wiedzy i umiejętności (K_K01/P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Po każdych zajęciach student zobowiązany jest przesłać prowadzącemu samodzielnie wykonane zadanie/ ćwiczenie. Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich ćwiczeń. Zasady wykonywania i zaliczania ćwiczeń zostaną przekazane studentom podczas zajęć.

Ocena bieżąca; Projekt

Zakres tematów:

1. cele, możliwości i ograniczenia edycji cyfrowej (2h)

2. podstawy edycji źródła (2h)

3. schemat dokumentu XML i jego podstawowe elementy oraz standard TEI (2h)

4. wydanie w postaci cyfrowej niewydanych łacińskich listów renesansowych (listy zostaną docelowo umieszczone na stronie http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl/ i będą dostępne dla każdego) (24 h)

a. odpis listu z manuskryptu?

b. opatrzenie tagami części listu (adres, nagłówek, incipit, data, podpis itp.)

c. podział tekstu na paragrafy

d. wstawienie odpowiedniej interpunkcji

e. oznaczenie osób i miejsc

f. opatrzenie tagami elementów aparatu krytycznego

Metody dydaktyczne:

wykład (prezentacje) i ćwiczenia (samodzielne tagowanie tekstów)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Katarzyna Jasińska-Zdun 48/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)