Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakładanie firmy na rynku europejskim 2105-PP-L-D5ZDRE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- studenci będą mieć wiedzę o zakładaniu firmy na rynku europejskim i wpływie różnicy działalności gospodarek państw członkowskich UE (K_W07);

- posługuje się podstawowymi zasadami zakładania i rozwoju działalności firmy na rynku UE; zna różnicę pomiędzy funkcjonowaniem sektorów publicznego i prywatnego oraz ich wzajemne relacje we wszystkich sektorach współpracy nowo założonej firmy na rynku UE (K_W09);

- studenci będą określać uwarunkowania działań podmiotów prywatnych i publicznych w systemie politycznym, ekonomicznym i społecznym UE ze względu na ich aspekty; studenci będą świadomi swoich praw autorskich, będą wiedzieć główne zagadnienia z zakresu ochrony własności prywatnej i przemysłowej, ochrony danych osobowych i handlowych podmiotów; będą wiedzieć o zasadach dostępu do informacji jawnych i poufnych (K_W13);

- absolwent zna i rozumie status prawny urzędnika i pracownika administracyjnego w UE i państwach członkowskich, oraz zadanie związane z ich stanowiskiem pracy przy zakładaniu firmy na rynku europejskim (S_W02);

UMIEJĘTNOŚCI:

- absolwent potrafi analizować i prognozować istniejące procesy odbywające się na firmie przy pomocy wykorzystania standardowych metod i narzędzi zarządzania firmą na rynku wewnętrznym UE właściwym dla nauk społecznych i ekonomicznych (K_U04);

- absolwent potrafi zarządzać stanowiskiem pracy nie tylko swoim ale i zespołu z którym pracuję, przy pomocy kształcenia i realizacji praktyk zawodowych na terenie całej Unii Europejskiej, działając w sposób przedsiębiorczy oraz realizując idei i pomysły uczenia się na przestrzeni życia zawodowego (K_U06);

- studenci po ukończeniu kursu będą mogli nie tylko analizować, ale i rozwiązywać konkretne problemy z obszaru społecznego, ekonomicznego oraz proponować skuteczne, innowacyjne i etyczne sposoby rozwiązywania tych problemów przy zakładaniu i funkcjonowaniu firmy na rynku europejskim (K_U07);

- studenci będą w stanie przygotować prace pisemne zarówno indywidualne jak i zespołowe w języku polskim i angielskim, dotyczące zagadnień ekonomicznych i społecznych przy realizacji działalności firmy na terenie UE z wykorzystaniem definicji i więzi właściwych dla europeistyki (K_U09);

- studenci potrafią przygotować indywidualne i zespołowe wystąpienie w językach polskim i angielskim, dotyczące zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych nowoutworzonej firmy i poanalizować pierwsze wyniki działania firmy na tle Europy i UE, potrafią uzyskać informację właściwą dla europeistyki (K_U10);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- absolwent jest przygotowany do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez okres całego życia pracując na firmie rynku europejskiego (K_K01);

- absolwent jest przygotowany do pełnienia ról zawodowych na firmie europejskiej, budując tradycję oraz współpracę w grupie na podstawie etyki zawodowej, która jest właściwa dla rynku europejskiego (K_K02);

- absolwent jest gotowy inicjować i określać priorytety przy wykonaniu zadania zarówno dla siebie jak i dla pozostałych osób, biorąc pod uwagę interesy zarówno publiczne jak i interesy firmy bezpośrednio, przy działaniu na rynku europejskim (K_K03);

- absolwent będzie wykazywał się kreatywnością nie tylko w zakresie poszukiwania i otrzymywania zysku dla swojej firmy, ale również rozwoju firmy na rynku europejskim i stworzeniu nowych miejsc pracy na rzecz społeczeństwa państw UE wykorzystując innowacyjne metody i instrumenty zarządzania firmą (K_K06).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1
Iryna Pavlenko 15/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)