Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Manuscript in the centre: making, reading, collecting, analyzing, and editing 1500-SDN-MITC
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Andrist, P., Canart, P. and Maniaci, M. 2013. La syntaxe du codex. Essai de codicologie

structurale. Turnhout.

Bak, J. M. 2017. Introduction to Working with Manuscripts for Medievalists. Gorgias and

Press.

Buzi P. and Witakowski, W. (eds.). 2015. Cataloging, in: A. Bausi (general ed.), Comparative

oriental manuscript studies. An introduction. Hamburg. pp. 467-530.

Clemens, R. and T. Graham. 2007. Introduction to Manuscript Studies. Cornell University

Press.

Helman-Ważny, A., 2014, The Archeology of Tibetan Books, Brill.

De Hamel, Ch. 2016. Meetings with Remarkable Manuscripts. Allen Lane.

Kara, G. 2016, Books of Mongolian Nomads, Indiana University Press.

Mass, P. 1958. Textual Criticism. Oxford University Press, New York.

Richards, M. P. 1994. Anglo-Saxon Manuscripts. Basic Readings. Routledge.

Tarrant, R. 2016. Texts, Editors, and Readers. Methods and Problems in Latin Textual

Criticism. Cambridge University Press.

Van Lit, L. W. C., O.P. 2020. Among Digitized Manuscripts. Philology, Codicology,

Paleography in a Digital World. Brill.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

- WG_01 w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe w zakresie studiów nad rękopisami [P8S_WG poziom 8 PRK]

- WG_03 metodologię badań naukowych w zakresie studiów nad rękopisami [P8S_WG poziom 8 PRK]

- WK_01 fundamentalne problemy współczesnej cywilizacji z perspektywy badań piśmiennictwa i języków epok dawnych oraz analizy źródeł rękopiśmiennych jako podstawowych artefaktów cywilizacji P8S_WK poziom 8 PRK

Umiejętności: potrafi

- UW_01 wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego analizowania podstawowych artefaktów kultury jakimi są rękopisy, identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym związanych z manuskryptami, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie studiów nad rękopisami, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych P8S_UW poziom 8 PRK

Kompetencje społeczne: jest gotów do

- KK_03 uznania priorytetu wiedzy w rozwiązaniu problemów badawczych, poznawczych i praktycznych, w obrębie dyscyplin humanistycznych, w szczególności w badaniach rękopiśmiennych tekstów źródłowych, z zachowaniem szacunku dla standardów pracy i debaty naukowej P8S_KK poziom 8 PRK

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- wykonywanie zadań (lektury, ćwiczenia)

- prezentacja (ppt) uwzględniająca poznane podczas kursu metodologie badań, ich zastosowanie i kwestię interdyscyplinarności

pierwszy termin zaliczenia: sesja letnia 2023/24; drugi termin zaliczenia (poprawkowy): sesja poprawkowa 2023/24

Zajęcia w formie stacjonarnej

Dopuszczalna liczba nieobecności: 3.

Zakres tematów:

1. Przegląd materiałów piśmienniczych, papieru i pergaminu: kultura i tradycja Tybetu

2. Od rękopisu do edycji (cyfrowej): praca nad średniowiecznymi rękopisami angielskimi

3. Analiza krytyczna tekstów źródłowych: krytyka tekstu na wybranych przykładach z Mongolii

4. Tekst i wizerunek – ilustrowane księgi w Azji na wybranych przykładach

5. Analiza rękopisów z wykorzystaniem metod lingwistyki komputerowej

6. Fragmenty rękopisów i makulatura rękopiśmienna

7. Katalogi i katalogowanie rękopisów

8. Kodykologia i katalogowanie w praktyce: praca ze średniowiecznymi i wczesno-nowożytnymi rękopisami łacińskimi (Gabinet Rękopisów BUW - warsztaty)

9. Analiza materiałowa historycznych dokumentów europejskich

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala Z.223
Barbara Wagner, Monika Opalińska, Agata Bareja-Starzyńska, Magdalena Szpindler, Marcin Krawczuk, Joanna Dolińska-Streltsov, Agnieszka Fabiańska, Agnieszka Helman-Ważny 5/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)