Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty analityczne 2102-SEA-M-D4WAAN
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

- Bodio T., Chodubski A., O prognostyce w politologii, „Studia Politologiczne” 2004, t.8.

- Dahl R., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007, cz. 1 i 2.

- Han D.-H., Scenario Construction and Its Implications for International Relations Research, “Korean Journal of International Studies”, vol. 9, no.1, June 2011, s. 39-65, http://www.kaisnet.or.kr/resource/down/9_1_02.pdf

- Stemplowski R., O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa, Wrocław 2013, r. 4.

- Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, Warszawa 2015, cz. 4 (Elementarne postępowanie analityczne) lub wcześniejsze wydania.

- Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010, r. 3 i 7.

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- ma pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą analizy politycznej, tekstów analitycznych i języka analitycznego (K_W01)

- ma pogłębioną wiedzę na temat instytucji, procesów i zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych zachodzących w obszarze eurazjatyckim oraz ich współczesnych przemian (K_W04)

- ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu systemów politycznych i struktur społecznych państw obszaru eurazjatyckiego na ich politykę zagraniczną (K_W05)

- ma poszerzoną wiedzę na temat istoty, uwarunkowań, aktorów i prowadzenia polityki międzynarodowej w obszarze eurazjatyckim (K_W06)

- potrafi zdobywać wiedzę i informacje niezbędne do przygotowania analiz dotyczących obszaru eurazjatyckiego (K_U01)

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wyjaśniania wydarzeń i procesów zachodzących w obszarze eurazjatyckim oraz - na podstawie analizy – przedstawiania prognoz i rekomendacji (K_U03)

- potrafi wypracowywać i przedstawiać własne koncepcje dotyczące polityki państw obszaru eurazjatyckiego oraz scenariusze przyszłych działań w ramach tej polityki (K_U04)

- potrafi na podstawie wcześniej wyszukanych i wyselekcjonowanych źródeł przygotować teksty analityczne różnego rodzaju z użyciem właściwego języka i warsztatu analitycznego (K_U05)

- jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i weryfikowania źródeł będących podstawą analizy politycznej (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie dwóch tekstów: tekstu analitycznego typu policy-brief (dwustronicowy tekst; 50% oceny) - indywidualnie oraz analizy scenariuszowej (50% oceny) – w grupie.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wprowadzenie – podstawowe teksty analityczne i ich struktura

3. Język tekstów analitycznych (ćwiczenia)

4-7. Tekst analityczny typu Policy brief – części wstępne, analiza, rekomendacje

8-11. Analiza scenariuszowa

12-15. Analiza strategiczna

Metody dydaktyczne:

Metoda warsztatowa - przygotowanie tekstów analitycznych - indywidualnie i w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)