Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia dzieci i młodzieży - podstawowe zjawiska 2500-PL-PS-SP302-17
Seminarium (SEM) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

60% - kolokwium sprawdzające wiedzę studentów - 3 pytania otwarte

40 % - przygotowanie do zajęć i aktywność (w tym przygotowanie krótkich zadań w grupie, aktywna praca w grupach, branie udziału w dyskusji)

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywny wynik kolokwium i obecność oraz aktywność na zajęciach (dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć).

Zakres tematów:

Wprowadzenie, specyfika terapii dzieci, podstawowe zasady, zagadnienia etyczne

Terapia dzieci w ujęciu psychodynamicznym

Terapia dzieci w ujęciu psychodynamicznym

Niedyrektywna terapia zabawą w ujęciu V. Axline. Elementy terapii z wykorzystaniem piasku

Terapia zabawą skoncentrowana na dziecku

Terapia zabawą skoncentrowana na dziecku.

Terapia dzieci w ujęciu Gestalt

Terapia dzieci w ujęciu Gestalt

Terapia dzieci w ujęciu poznawczo-behawioralnym

Terapia dzieci w ujęciu poznawczo-behawioralnym

Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Terapia schematu dla dzieci. Trening uważności dla dzieci i młodzieży

Terapia w oparciu o mentalizację dla dzieci i młodzieży

Metody terapii dotyczące relacji dziecko-rodzic: parent-child interaction therapy, filial therapy, theraplay

Warsztaty dla rodziców

Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Krótkie prezentacje/wykłady, aktywności grupowe, projekty grupowe, dyskusje dotyczące literatury, studia przypadków, krótkie nagrania wideo (m.in. fragmenty sesji terapeutycznej)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala 421
Małgorzata Woźniak-Prus, Małgorzata Gambin 33/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)