Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Guidance and Counseling Psychology 2500-EN-PS-EAc-12
Seminarium (SEM) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

− Written exam

− Extra points for active class participation (taking part in literature

discussions, case analyses, critical thinking) - additional points max.

10%

Attendance rules Attendance is obligatory. 2 meetings can be missed without any consequences.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

1. Forms and goals of counseling

− Berven, N. L., Thomas, K. R., Chan, F. (2004). An Introduction to

Counseling for Rehabilitation Health Professionals. Pg. 3- 20.

2. Evidence based practice, professional issues and ethics.

− Corey, G. (2005). Theory and Practice of Counseling and

Psychotherapy, Thomson Brooks/Cole. Chapter 2&3. ed.

Belmont, CA

3. Classic psychoanalysis and psychodynamic approach.

− Corey, G. (2005). Theory and Practice of Counseling and

Psychotherapy, Thomson Brooks/Cole. Chapter 4&5. ed.

Belmont, CA:

4. Psychodynamic approach

− Gabbard G.O.(2004) Long – Term psychodynamic

psychotherapy. A basic text. Chapter 1 Key Concepts (1 – 21).

American Psychiatric Publishing , Washington DC.

5. Crisis management is existential approach and logotherapy

− Corey, G. (2005) Theory and Practice of Counseling and

Psychotherapy, Thomson Brooks/Cole. Chapter 6. ed. Belmont,

CA

− Langle A. (1990) Existential analysis psychotherapy. The

international forum of logotherapy. Journal of search and

meaning. 13 (2), 17 – 19.

− Kirchbach G. (2003) Existential analysis. European

Psychotherapy, 1, 4, 33-46.

6. Gestalt approach

− Corey, G. (2005). Theory and Practice of Counseling and

Psychotherapy, Thomson Brooks/Cole. Chapter 8 ed. Belmont,

CA

7. Person centered approach

− Corey, G. (2005). Theory and Practice of Counseling and

Psychotherapy, Thomson Brooks/Cole. Chapter 7. ed. Belmont,

CA

8. CBT Therapy

− Corey, G. (2005). Theory and Practice of Counseling and

Psychotherapy, Thomson Brooks/Cole. Chapter 9 - 10 ed.

Belmont, CA

9. Modern CBT approach

− Herbert J.D., Forman E.M.(2011) Acceptance and Mindfulness in

CBT. Chapter 1. The evolution of CBT. The rise of psychological

Acceptance and Mindfulness. Wiley

10. Rehabilitation in Glasser’s reality therapy approach

− Corey, G. (2005). Theory and Practice of Counseling and

Psychotherapy, 8th, ed. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

Chapter 11

11. Prevention and rehabilitation counseling in family systems approach.

− Goldenberg H., Goldenberg I. (2004), Family Therapy: An

overview, 7th Edition. Chapter 1, The perspective of family

Therapy, pg.12 – 23

12. Postmodern approaches

− Goldenberg H., Goldenberg I. (2004), Family Therapy: An

overview, 7th Edition.

Chapter 14. Social – construction Models, Solution – Focused

Therapy and Collaborative Therapy pg. 341 – 361.

Chapter 15. Social-construction Models II. Narrative Therapy

pg.365 – 376

13. Couple marital and pre-marital prevention counseling.

− Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2008). Family therapy. An

overview .7th edition. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

Chapter 5, p. 107-112.

14. Summary – case study workshop

15. Exam

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

- Lectures

- Session videos analysis

- Case studies

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala 412
Tomasz Jurczyk 10/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)