Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna - metody identyfikacji 1200-1ZMCHOMI4
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.John Mc Muray , Chemia Organiczna, PWN, Warszawa, 2003

2.Robert M. Silverstein , Francis X. Webster, David J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2007

3.Zygfryd Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, WNT, Warszawa, 1992

4. Walenty Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna teoretyczne podstawy metod chemicznych stosowanych do identyfikacji i ustalania struktury prostych związków organicznych;

- zna techniki chromatograficzne stosowane do identyfikacji i oczyszczania związków organicznych o różnych stanach skupienia;

- potrafi wykorzystać odpowiednie techniki spektroskopowe do stwierdzenia obecności grup funkcyjnych w badanym związku;

- umie zidentyfikować proste związki organiczne na podstawie widm magnetycznego rezonansu jądrowego 1H i 13C;

- zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych;

- zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych;

- zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii;

- potrafi przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych na podstawie danych chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zakres tematów:

1.Identyfikacja związków organicznych metodami chemicznymi w tym

- analiza elementarna związków organicznych;

- grupy rozpuszczalności;

- identyfikacja grup funkcyjnych;

- identyfikacja aminokwasów i cukrów;

- rozdzielanie mieszanin związków organicznych.

2. Metody chromatograficzne:

- chromatografia gazowa,

- chromatografia cieczowa (kolumnowa, HPLC),

- chromatografia cienkowarstwowa.

3. Metody spektroskopowe badania związków organicznych:

A. spektroskopia w podczerwieni (IR),

B. spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym (UV VIS),

C. spektroskopia protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR),

D. spektroskopia węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego(13C NMR),

E. podstawy spektrometrii mas (MS).

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:00 - 11:30, sala 104
Jan Romański, Anna Piątek 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)