Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i planowanie badań/ Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami 1500-SDN-PIPB-F
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/applying-erc-funding-myths-vs-reality

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/11/Natalia_-Letki_ERC_workshop_Warsaw.pdf

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/application-advice-authors-successful-grant-proposals

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan/hear-it-expert-twelve-tips-how-prepare-erc-grant-proposal

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/news/applying_for_an_erc_grant_-_tutorial_series.pdf

https://blog.mendeley.com/2017/09/29/tips-for-applying-for-eu-research-funding-erc-grants/

http://rmn.org.pl

https://www.granty-na-badania.com

https://bob.uw.edu.pl

https://ncn.gov.pl

http://www.zostanphd.pl/wniosek-o-grant-czeste-bledy/

Efekty uczenia się:

Doktorant:

- wie, jakie instytucje finansują badania naukowe w Polsce;

- zna podstawowe typy konkursów grantowych;

- zna podstawowe zasady przygotowania wniosku o finansowanie badań;

- wie, jakie są ogólne zasady oceny wniosków o finansowanie badań;

- zna podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów badawczych;

- zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu (WG_04);

- potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych (UW_01);

- potrafi planować i realizować indywidualne oraz zespołowe przedsięwzięcia badawcze w obrębie danej dyscypliny humanistycznej, także w środowisku międzynarodowym (UO_01);

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (UU_01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny z opisu projektu grantowego przygotowanego przez doktoranta zgodnie z wytycznymi przekazanymi podczas zajęć.

Do udziału w zajęciach zachęcani są w szczególności doktoranci przygotowujący rozprawy doktorskie w dyscyplinie filozofia, choć doktoranci innych kierunków humanistycznych również są mile widziani.

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1

Zakres tematów:

Tematy:

1. Krajowe i międzynarodowe agencje grantowe.

2. Konkursy krajowe i międzynarodowe.

3. Aplikowanie o granty – ogólne porady dla początkujących.

4. Szczegółowe zasady aplikowania o granty (na przykładach konkretnych konkursów NCN).

5. Przygotowanie wniosku o finansowanie badań i Indywidualnego Planu Badawczego.

6. Ocena wniosku o finansowanie badań.

7. Zasady realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych przez NCN.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 108 J. Łukasiewicza
Marta Zaręba 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)