Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Designing and planning research / preparing IRP grant acquisition and management 1500-SDN-PIPB-ENG
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

- formularz Indywidualnego Planu Badawczego (Individual Research Plan – instructions [https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/en/sdnh/regulations])

- założenia grantu NCN (https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe)

- założenia grantu ERC (https://erc.europa.eu/about-erc)

Efekty uczenia się:

WG_04 absolwent zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;

UW_01 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności potrafi definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dobrać i odszukać źródła i opracowania adekwatne do badanego problemu, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych;

UO_01 absolwent potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze w obrębie danej dyscypliny humanistycznej, na przykład granty naukowe, także w środowisku międzynarodowym;

UU_01 absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęiach - 20%

- aktywność na zajęciach - 10%

- pisemna praca - 70% - napisanie IPB (Individual Research Plan)

Zakres tematów:

- Indywidualny Plan Badawczy, grant NCN, grant ERC

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium, stacjonarnie w sali

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala Z.223
Agata Bareja-Starzyńska 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)