Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i planowanie badań/ Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami 1500-SDN-PIPB-NOKIR
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

lektura założeń IPB i grantów, w tym ERC

Efekty uczenia się:

WG_04 absolwent zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;

UW_01 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych, do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności potrafi definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dobrać i odszukać źródła i opracowania adekwatne do badanego problemu, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych;

UO_01 absolwent potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, na przykład granty naukowe, także w środowisku międzynarodowym;

UU_01 absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności - 20%

- aktywnośći na zajęciach - 10%

- pisemna praca zliczeniowa - 70%

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 149
Agata Nalborczyk 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)