Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i planowanie badań/ Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami 1500-SDN-PIPB-LIT
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

- Zasady przyznawania grantów (strony NCN, NPRH, Nawa), dostępne streszczenia projektów grantów.

- J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej

- John W. Creswell, Projektowanie badań naukowych

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć zna: zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu. Potrafi: wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze w obrębie danej dyscypliny humanistycznej, także w środowisku międzynarodowym; samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób. Jest gotów do: krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz prowadzenia dyskusji, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych, prezentuje postawę otwartości na właściwy dla różnych nauk humanistycznych typ refleksji z poszanowaniem odmiennych poglądów.

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), przygotowanie IPB, opracowanie wniosku grantowego.

Zakres tematów:

planowanie badań, przygotowywanie projektu badawczego, przygotowywanie wniosku grantowego, rozpowszechnianie wyników badań.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 19
Michał Kuziak 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)