Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny język rosyjski III 3202-S2SMJR21z
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

- Afanasʹeva N. A., Popova T. I., Palitra stilej. Učebnoe posobie po stilistike russkogo âzyka dlâ inostrancev, Sankt-Peterburg: Zlatoust 2009 (rozdział 4. „Naučnyj stilʹ”, s. 72-90).

- Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków: Universitas 2001.

- Porohov D.A., Kak napisatʹ, oformitʹ i zaŝititʹ issledovatelʹskuû rabotu. Posobie dlâ školʹnikov, učitelej i studentov, SPB.: Izd-vo MBI, 2006.

- Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu 2014.

- Zasady dyplomowania, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

- Sovremennyj russkij âzyk, D. È. Rozentalʹ, I. B. Golub, M. A. Telenkova, Moskva 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna główne zagadnienia językoznawczej analizy współczesnego języka rosyjskiego,

- student zna podstawowy aparat metodologiczny stosowany w analizie językoznawczej,

- student zna podstawowe zasady pisania prac naukowych, - student zna zasady cytowania źródeł, sporządzania bibliografii i sporządzania przypisów;

- student zna terminologię nauk humanistycznych.

Umiejętności:

- student potrafi wyszukać, zebrać i samodzielnie przeanalizować materiał oraz literaturę przedmiotu,

- student potrafi przeprowadzić analizę lingwistycz¬ną,

- student potrafi merytorycznie argumentować oraz formuło¬wać wnioski z wykorzy¬staniem poglądów innych autorów w ję¬zyku rosyjskim,

- student potrafi wykorzystać styl naukowy w napisaniu pracy magisterskiej w języku rosyjskim,

- student potrafi poprawnie zredagować pracę zgodnie ze standardami pisania prac magisterskich,

- student potrafi posługiwać się terminologią niezbędną do napisania pracy magisterskiej,

- student umie korzystać ze słowników, leksykonów specjalistycznych i materiałów źródłowych, w tym źródeł internetowych.

Kompetencje społeczne:

- student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego,

- student potrafi poprawnie korzystać z cudzego dorobku naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena ciągła,

- ocena postępów nad przygotowanie pracy magisterskiej.

Kryteria oceniania:

- OC, PM (przygotowanie kolejnych 30% tekstu pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników dotychczasowych badań

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

- Współczesny język rosyjski - najważniejsze aktualne zagadnienia.

- Zasady edytorskie przygotowania pracy magisterskiej.

- Styl naukowy – charakterystyka, język stylu naukowego, typowe słownictwo prac magisterskich.

- Analiza i przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej fragmentów prac magisterskich.

Metody dydaktyczne:

Kognitywna: udzielanie objaśnień i komentarzy

Podająca: opis, rozmowa

Metoda problemowa: rozwiązywanie problemów

Metoda multimodalna: praca z dokumentami Google Docs

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1.611
Michał Kozdra 0/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)