Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej po 1989 r. 3001-11A3LX
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 140
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza: zna podstawowe kategorie krytyczno- i historycznoliterackie stosowane do literatury najnowszej.

Orientuje się w najważniejszych zjawiskach literatury po roku 1989.

Ma podstawową wiedzę o periodyzacji literatury drugiej połowy XX wieku.

Umiejętności: potrafi odróżnić zasadnicze strategie literatury po roku 1989.

Umie interpretować, dyskutować i wyciągać wnioski z analizy wybranych utworów najnowszej literatury. Umie korzystać z zasadniczych książek krytyczno- i historycznoliterackich, by orientować się w rozmaitości literatury współczesnej.

Kompetencje: umie analizować, oceniać, selekcjonować teksty. Jest świadomy etycznego wymiaru najnowszej literatury w jej poszukiwaniach i ocenach współczesności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na stopień. Na ostatnich zajęciach sprawdzian w postaci pisemnej odpowiedzi na kilka pytań tzw. „otwartych”, pozwalających wykazać się znajomością tematów poruszanych na wykładzie. Obowiązuje lista obecności na wykładzie.

Zakres tematów:

1.Starzy mistrzowie w poezji. Kryzys fikcji jako figura literacka.

Senilia i autobiografizm w poezji: Cz. Miłosz, Zb.Herbert, T.Różewicz

2.Efekty prozy na przełomie stuleci.

Historia trauma. Doświadczenia ekstremalne i jego ekwiwalenty w pierwszym i drugim powojennym pokoleniu: M. Głowiński, E. Kuryluk, M. Tulli

3. „bruLion” i okolice: M. Świetlicki, J. Podsiadło, E. Tkaczyszyn-Dycki

T. Różycki, J. Hartwig, K. Miłobędzka

(także roczniki 70. i 80.: klasycyści, Wencel, Dąbrowski, Dehnel) i lingwiści (Szpindler, Pułka, Mueler-Liczner)

4.Dorosłe dzieci epoki. Cienie PRLu w narracjach z przełomu stuleci.

J. Pilch, J. Sosnowski, A. Stasiuk, P. Szewc

5.Poezja Nowej Fali na przełomie wieków: St. Barańczak, A. Zagajewski, E. Lipska

6.Większe narracje początku XXI stulecia. Koniec powieści, czy jej nowe formy?

W. Myśliwski, J.Pilch, P.Huelle, A.Stasiuk, M.Tulli

7.Wokół kultury alternatywnej. Pisarz jako bohater, jako świadek i jako celebryta: M.Witkowski, W.Kuczok, D.Masłowska, J.Kapela

8.Poza granice reportażu: M. Wilk, A. Tuszyńska, J. Bator, Cz. Miłosz („Wyprawa w dwudziestolecie”),

Po Kapuścińskim: J. Hugo-Bader, W. Tochman

9.Socrealizm po latach, czyli długi cień epoki: „Baltazar” Sł.Mrożka, „Szpetni czterdziestoletni” A. Osieckiej, „Pamiętam, że było gorąco” T.Konwickiego

10.Narracje diarystyczne i paradiarystyczne: „Tajny dziennik” M.Białoszewskiego, „Dzienniki” J. Pilcha, „Kręgi obcości” M. Głowińskiego

11.Sagi rodzinne. Wspomnienia z całego stulecia pisane pod jego koniec.

„W ogrodzie pamięci” J. Olczak-Ronikier, „Książka mojego ojca” K.T.Toeplitz, „Rodzina Słonimskich” J. Kumanieckiej, „Przypisy do biografii ” M. Wyki

12.Dramaty i poezjodramaty: „Antygona w Nowym Yorku” J. Głowackiego, „Opowieść o matce i ojczyźnie” B. Keff, „Nasza klasa” T. Słobodzianka

13.O czym nie można mówić… J.T. Gross i najnowsza literatura o Zagładzie.

14.Krytyka: eseje J. Jarzębskiego, P. Czaplińakiego, J. Gutorowa,

J. Klejnockiego, J. Gondowicza

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Hryniewicz 0/114 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)