Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej 3007-L1A3WK
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 36
Literatura:

Błeszyński J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Grycman M., 2014, Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, Kwidzyn.

Grycman M., Kaczmarek B. B., 2014, Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), Impuls, Kraków.

Kaczmarek B.B., Wojciechowska A. (red.), 2015, Autyzm i AAC, Impuls, Kraków.

Lechowicz A., 2005, Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Zaorska M. (red.), 2008, Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń.

Artykuły i pozycje podawane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

WIEDZA zna znaczenie pojęć kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna , zna zasady pracy z osobami niemówiącymi, zna wybrane metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej

UMIEJĘTNOŚCI student umie zaprogramować terapię logopedyczną osoby niemówiącej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE student jest wrażliwy na potrzeby osób niemówiących

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta na zajęciach, zaliczenie egzaminu testowego, obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność).

Zakres tematów:

W1-2 Informacja dotycząca tematyki zajęć, zasad zaliczenia wykładu. Język, komunikacja, funkcje języka, kompetencja językowa i komunikacyjna, komunikacja werbalna i niewerbalna – podstawowe informacje. Rozwój umiejętności komunikacyjnych; diagnoza umiejętności komunikacyjnych.

W3-5 Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Terminologia, najważniejsze pojęcia, klasyfikacja metod. Użytkownicy AAC; Wybrane systemy komunikacji alternatywnej, Zasady wprowadzania alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji. Pomoce komunikacyjne. Planowanie zajęć logopedycznych z wykorzystaniem systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

W6 AAC a przygotowanie do nauki mowy. Mity AAC. Wyzwania logopedy.

W7 Zaliczenie wykładu.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie przekazu ustnego ilustrowany prezentacjami i filmem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Sadowska 0/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)