Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacje międzykulturowe w regionie - Bałkany 3005-KU8RELB
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura szczegółowa, związana z poszczególnymi tematami, będzie podawana na bieżąco.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność i przygotowanie do zajęć. Podstawą weryfikacji efektów uczenia się jest egzamin ustny, oparty na znajomości problematyki poruszanej na zajęciach oraz odpowiednich lektur.

Na egzaminie będzie oceniana przede wszystkim umiejętność syntetycznego spojrzenia na Bałkany oraz umiejętność analitycznego myślenia. Proponowane kategorie-tematy do przygotowania na egzamin na podstawie zagadnień i literatury z zajęć:

- pogranicze

- dziedzictwo

- swoje/obce

- międzykulturowe

- granica

- wielokulturowość, międzykulturowość, transkulturowość

- bałkanizm

- dobrosąsiedztwo

- etnogeografia

- geografia wyobrażona

Zakres tematów:

01 Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość. Rozmowa o pojęciach

02 Kulturowe mechanizmy współegzystencji w wielokulturowym środowisku – dobrosąsiedztwo

03 Kultura czy kultury? Warstwy/ strefy/ dziedzictwa. Przykład Dalmacji

04 Konflikt: interpretacje kultury Bośni: Perspektywy wspólnot lokalnych; lokalne odmiany kultur narodowych i wyznaniowych

05 Tożsamość podwójna i różne orientacje kulturowe. Przykład Czarnogóry

06 Widzialne i niewidzialne granice (na przykładzie bułgarsko-macedońskim i chorwacko-słoweńskim)

07 Tożsamość jako kategoria performatywna (przykład Kosowa)

08 Donauschwaben, czyli „nasi” Niemcy. Kultura lokalna, wariantywność kultury oficjalnej

09 Kto mieszka w Tracji? Ambiwalencje kategoryzacji

10 Miejsca wspólne, miejsca sporne, niepamięć – Skopje, Saloniki

11 Pogranicze. Wojwodina – wytwarzanie środkowoeuropejskości

12 Dziedzictwo: własne? wspólne? projektowane? Negocjowanie tożsamości i polityka pamięci

13 Komunikacja międzykulturowa. Instytucjonalny wymiar relacji międzykulturowych

14 Miejsca wspólne i miejsca rozpadu wspólnoty – Płowdiw,

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się na dyskusji z elementami analizy materiałów źródłowych' interpretacji tekstów; przygotowywania prezentacji na zadany temat; interpretacji materiałów audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 4
Maciej Falski, Marta Cmiel-Bażant 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)