Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do filologii klasycznej 3006-WFK-1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

L.D. Reynolds, N.G. Wilson, „Skrybowie i uczeni”, Warszawa 2008

„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, Warszawa 1991, ss. 38–83, 90–113

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

- objaśnia problematykę transmisji tekstów literatur klasycznych od starożytności po renesans (K_W07/P6S_WG)

- wymienia niezbędne dla filologa klasycznego narzędzia badawcze (słowniki, encyklopedie, bibliografie, bazy elektroniczne) i potrafi się nimi posługiwać (K_W13/P6S_WG)

- opisuje w zarysie historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym dzieje uniwersyteckiej filologii klasycznej w Polsce (K_W07/P6S_WG)

- definiuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze filologii klasycznej (K_W07 /P6S_WG)

- prezentuje elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W08/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

- wyszukuje i analizuje informacje z różnych źródeł (K_U02/P6S_UW)

- przeprowadza kwerendę biblioteczną, internetowe bazy danych w celu zdobywania informacji w zakresie podstawowych pojęć z filologii klasycznej (K_U04/P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK)

- docenia znaczenie filologii klasycznej dla rozwoju kultury europejskiej (K_K04/P6S_KO)

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk o starożytności oraz innych nauk humanistycznych dla utrzymania rozwoju i więzi społecznej na różnych poziomach (K_K04//P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Proszę cały zapis zmienić na następujący

Szacunkowy nakład pracy studenta – 5 CTS (150 godz.)

udział w wykładzie: 60 godz. (2 ECTS)

przygotowanie do egzaminu: 90 godz. (3 ECTS)

Egzamin ustny

Zakres tematów:

-Czym jest filologia klasyczna – geneza nazwy, zakres dyscypliny

- Podstawowe informacje o metodologii badawczej filologa klasycznego

-Transmisja literatury klasycznej od starożytności do wielkiego renesansu XV i XVI wieku

-Humanizm renesansowy i literatura neołacińska

-Wynalazek druku i jego znaczenie dla procesu transmisji tekstów literatury antycznej

-Elementy historii książki i piśmiennictwa (formy książki i rozpowszechniania tekstów)

-Starożytne biblioteki

-Instytucje naukowe i uczeni w starożytności

-Krytyka tekstu - podstawy

-Historia filologii klasycznej na świecie i w Polsce

-Bibliografie filologii klasycznej

-Słowniki greckie i łacińskie, encyklopedie świata starożytnego i kultury klasycznej

-Inne narzędzia pracy filologa klasycznego, w tym bazy elektroniczne i internetowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 103
Włodzimierz Olszaniec, Mikołaj Szymański 0/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)