Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szwajcaria i Liechtenstein 3302-SIL-OG
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Flüeler, Niklaus (u. a.): Die Schweiz vom Bau der Alpen bis zur Frage nach der Zukunft. Luzern 1975.

- Hettling, Manfred (Hrsg. u. a.): Eine kleine Geschichte der Schweiz. Frankfurt am Main 1998.

- Küng, Thomas: Gebrauchsanweisung für die Schweiz. München 2008.

- Kranz, Walter: Fürstentum Liechtenstein. Eine Dokumentation. Vaduz 1978.

- Maissen, Thomas: Geschichte der Schweiz. Baden 2010.

- Meuth, Martina/Neuner-Duttenhofer, Bernd: Schweiz, Küche, Land und Leute. München 2010.

- Neuenschwander, Eva Meret/Schneider, Jürg: Schweiz mit Liechtenstein. Bielefeld 2006.

- materiały własne, aktualne czasopisma, artykuły i gazety niemieckojęzyczne

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie:

• podstawową terminologię związaną z tematyką zajęć,

• powiązania pomiędzy historią, nauką o kulturze i literaturą krajów niemieckojęzycznych a innymi dziedzinami nauki.

Umiejętności

Student potrafi:

• wykorzystywać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia oraz tworzenia tekstów ustnych i pisemnych,

• wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, a także rozwijać umiejętności badawcze w obrębie tematyki zajęć,

• rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych charakterystycznych dla krajów niemieckojęzycznych oraz interpretować je w kontekście zajęć.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

• aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i jego różnorodnych form.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i przedstawienie referatu w trakcie zajęć, limit dwóch nieobecności

Zakres tematów:

Szwajcaria i Liechtenstein – aspekty kulturoznawcze (ONLINE)

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane ze Szwajcarią i Księstwem Liechtenstein.

Metody dydaktyczne:

Szwajcaria i Liechtenstein – aspekty kulturoznawcze (ONLINE)

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane ze Szwajcarią i Księstwem Liechtenstein.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Maciej Jędrzejewski 8/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)