Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 1300-OMT1ZC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student

W obszarze wiedzy:

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W10 - zna systemy informatyczne, zasady pozyskiwania wykorzystywania danych geoinformatycznych

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z geologią stosowaną

K_K08 - docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

3 lub więcej nieobecności nieusprawiedliwionych na ćwiczeniach nie zalicza przedmiotu.

W ramach prowadzonych ćwiczeń:

- sprawdzana obecność na zajęciach oraz uczestnictwo w nich,

- sprawdziany pisemne (o ocenie końcowej decyduje: suma punktów oraz przekroczenie pewnego minimum punktowego z każdego sprawdzianu).

Zakres tematów:

Ćwiczenia z matematyki poświęcone są:

- rozwiązywaniu zagadnień opartych na teorii przedstawionej na wykładach,

- są zsynchronizowane z wykładem,

- pokazują metodykę rozwiązywania zadań, uczą samodzielnego rozwiązywania zadań przez studentów, wykonywania obliczeń, które w przyszłości będą potrzebne na innych przedmiotach,

- rozwiązywania zadań szczegółowych oraz przykładów ilustrujących teorię prezentowaną na wykładach,

- nauczaniu samodzielnej interpretacji otrzymanych wyników.

Pełny opis zagadnień rozpatrywanych na ćwiczeniach został przedstawiony równierz jako tematyka wykładów.

Metody dydaktyczne:

Konwencjonalna forma przedstawiania kolejnych zagadnień w sali dydaktycznej (na tablicy kredą).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 14:15 - 16:00, sala 1130
0/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:15 - 14:00, sala 1130
0/ szczegóły
3 każda środa, 12:15 - 14:00, sala 1130
0/ szczegóły
4 każdy wtorek, 10:15 - 12:00, sala 1130
0/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:00, sala 1130
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)