Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język serbski - egzamin certyfikacyjny, poziom samodzielności językowej niższy B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-SERB1EC Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język serbski - egzamin certyfikacyjny, poziom samodzielności językowej niższy B1
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Egzaminy z języka serbskiego
Egzaminy z języków obcych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

AKTUALNY FORMAT EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA NA POZIOMIE B1 WEDŁUG STANDARDÓW EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO.

EGZAMIN PISEMNY I USTNY

zgodny z opisem na stronie egzaminów certyfikacyjnych UW (www.certyfikacja.uw.edu.pl)

Pełny opis:

EGZAMIN PISEMNY

1. Słuchanie (rozumienie ze słuchu/ rozumienie tekstu mówionego):

jeden krótki tekst w formie rozmowy (wywiad) zbliżony do autentycznego, wypowiadany wyraźnie, odgrywany dwukrotnie

Format testu: 10 pytań w formie wyboru wielokrotnego (opcje a, b, c); pytania ogólne i szczegółowe

2. Czytanie (rozumienie tekstu pisanego)

jeden krótki tekst opisowo-informacyjny (np. Internet, rola angielskiego, obyczaje młodzieży, istotne wydarzenia lub odkrycia, itp.)

Format testu: 10 pytań w formie wyboru wielokrotnego (opcje a, b, c); pytania ogólne i szczegółowe

3. Formy i struktury gramatyczne w komunikacji

Znajomość form i struktur gramatycznych

Format testu:

1) zadania zamknięte w formie wyboru wielokrotnego na poziomie pojedynczych zdań

2) zadania zamknięte w formie wyboru wielokrotnego na poziomie tekstu ciągłego w formie historyjki/opisu/narracji.

3) zadania otwarte w formie wypełniania luk na poziomie tekstu ciągłego

- Luki powinny dotyczyć uzupełniania wyrazów gramatycznych raczej niż leksykalnych, chyba że kontekst jest całkowicie jednoznaczny i "zamknięty".

- Dystraktory powinny zawierać tylko formy poprawne gramatycznie, lecz nie pasujące do kontekstu

Zakres materiału gramatycznego: zgodnie z wymaganiami na danym poziomie

Funkcjonalne użycie języka

Format testu:

1) zadania zamknięte w formacie wyboru wielokrotnego

2) zadania otwarte w formacie krótkiej odpowiedzi (zwrot lub część zdania) na poziomie pojedynczych zdań

4. Pisanie

Format testu: napisać jeden krótki tekst: list na podstawie podanych informacji (ok. 120 - 150 słów)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.