Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Startupuj z informatykami - Match IT!

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-SZI-OG Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Startupuj z informatykami - Match IT!
Jednostka: DELAB
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Strona przedmiotu: http://matchit.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wszystkie wydziały, poza MIM

Skrócony opis:

Celem zajęć Startupuj z informatykami "MATCH IT" jest uzyskanie przez studentów kompetencji praktycznych związanych z prowadzeniem przedsięwzięcia o charakterze biznesowym lub społecznym, opartego na technologii informatycznej.

Przedmiot jest oferowany studentom wydziałów innych niż wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, jednak w ścisłym powiązaniu z tym wydziałem.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i sposobu rekrutacji znajdują się na stronie www.matchit.pl oraz stronach www organizatorów.

Pełny opis:

Program przedmiotu Startupuj z informatykami "MATCH IT" ma na celu budowanie umiejętności pracy i nauki w ramach multidyscyplinarnych grup studenckich, których celem jest zbudowanie ram startupu lub projektu społecznego, z założeniem wykorzystania programistycznych technologii informatycznych.

Do ukształtowanych wstępnie na WMIM zespołów informatycznych (które powstają już na studiach licencjackich, w ramach realizowanego tam przedmiotu seminaryjnego ZPP – Zespołowy Projekt Programistyczny) zaproszeni są studenci pozostałych kierunków, którzy chcieliby spróbować współpracy przy zakładaniu i prowadzeniu przedsięwzięcia (biznesowego, społecznego) polegającego na wykorzystaniu technologii IT. Jednocześnie studenci tych kierunków będą mogli zgłosić swój pomysł startupowy, do którego potrzebują współpracy ze studentami informatyki. Po rekrutacji studentów nieinformatycznych, która potrwa od czerwca do października, tworzenie zespołów, przedstawianie pomysłów i kompetencji, oraz intensywna nauka i praca rozpocznie się w październiku, w trakcie specjalnego wydarzenia – startupowego weekendu MATCH IT – przygotowanego wspólnie przez wydział MIM, Inkubator UW i DELab UW.

Pierwszego dnia (piątek wieczór) zespoły/osoby nieinformatyczne oraz informatyczne będą prezentować swoje pomysły przed gronem pozostałych uczestników, którzy zagłosują na najlepszych kilkanaście projektów. Jury, złożone z przedstawicieli MIM UW, DELab, IUW orz zaproszonych mentorów biznesowych będzie również decydować, jakie dodatkowe projekty powinny być rozwijane. Następnie studenci będą łączyć się w multidyscyplinarne informatyczno-praktyczne zespoły i formować pierwsze założenia strategiczne projektu i plany prototypów rozwiązań.

W modelu pracy grupowej, ze wsparciem mentorów-praktyków, przez dwa kolejne dni zawiązane mieszane zespoły będą przybliżać się do rozwiązania technologiczno-biznesowego/praktycznego. Każdy z zespołów przejdzie przez cztery rundy prezentacji mentorskich, w których nakreślone zostaną zadania cząstkowe do wykonania w ramach kluczowych obszarów: pomysł biznesowy, technologia i charakter produktu, marketing, strategiczny wzrost.

W kolejnych tygodniach semestru, dzięki ofercie kursów zarówno IUW i zajęć MIM, odbędą się szkolenia dedykowane zawiązanym zespołom, m.in. dotyczące relacji wewnętrznych (problem ustalania udziałów w projekcie, komunikacji w zespole, umiejętności prezentowania rozwiązań częściowych i umiejętności wystąpień przed inwestorami – tzw. pitching) . Grupy studenckie będą też miały zapewnione fizyczne miejsce do wygodnej pracy – w ramach przestrzeni kreatywnych IUW i DELab – w których będą mogły pracować na co dzień.

Warsztaty weekendowe i następujące po nich warsztaty w ramach mają za zadanie:

a) wykorzystanie przez studentów techniki uczenia się „learning by doing” do prowadzenia projektów praktycznych, opartych na wiedzy akademickiej,

b) wytworzenie pozytywnej atmosfery intensywnego uczenia się opartego na pracy zespołowej,

c) trenowanie umiejętności świadomego identyfikowania kompetencji i budowania skutecznego zespołu,

d) szkolenie umiejętności prezentacji przed szeroką publicznością i pod presją czasu,

e) nauczenie się rozumienia potrzeby wykorzystania metodologii z różnych dziedzin nauki do realizacji złożonych projektów,

f) wdrażanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Prace terenowe mają za zadanie:

a) weryfikację przyjętych założeń w tzw. przyczółkach rynkowych,

b) zrozumienie potrzeb kluczowych klientów i definiowanie segmentacji rynku,

c) budowanie realnych doświadczeń w zetknięciu z prawdziwymi warunkami rynku i potencjalnymi klientami.

Literatura:

(nieobowiązkowa, ale polecana)

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur. 2012.Tworzenie modeli biznesowych : podręcznik wizjonera.

Bill Aulet. 2014. Przedsiębiorczość zdyscyplinowana: od startupu do sukcesu w 24 krokach.

Efekty kształcenia:

Student po ukończeniu przedmiotu będzie potrafił:

a) pracować intensywnie w grupie o zróżnicowanych kompetencjach – informatycznych, społecznych, biznesowych.

b) wykorzystywać narzędzia intelektualne i praktyczne, niezbędne do przeprowadzenia projektu,

c) rozróżniać podstawowe metody i techniki pracy projektowej,

d) komunikować się w multidyscyplinarnym zespole projektowym i poza uczelnią,

e) interpretować i ewaluować wyniki przeprowadzonego projektu,

f) zaprezentować publicznie wyniki projektu na różnych etapach i do różnych odbiorców.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i przygotowanie do zajęć 30%; Wykonywanie zadań w projekcie, w tym prezentacja wyników 50%; Napisanie minibiznesplanu w zespole projektowym i złożenie w styczniu 2018 r. 20%. Obecność na wydarzeniu MATCH IT w weekend 20-22.10.2017 i złożenie projektu (minibiznesplanu) jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.