Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opowiadam, przekonuję, badam – ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0508-OPB-OG-ZIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opowiadam, przekonuję, badam – ZIP
Jednostka: Biuro Realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju UW
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wymaganiem jest gotowość do indywidualnych wystąpień publicznych na forum grupy warsztatowej, przygotowanych przed zajęciami lub improwizowanych w czasie warsztatu; akceptacja rejestracji wystąpień i ich analizy na potrzeby warsztatu na forum grupy warsztatowej.


Warsztat otwarty jest dla doktorantów wszystkich dyscyplin niemniej ze względu na doświadczenie akademickie prowadzącej może być on adekwatniejszy dla doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.


Niektóre materiały mogą wymagać znajomości języka angielskiego.


***

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie (podczas pierwszych zajęć) Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu i Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu. Rezygnacja z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania wiąże się ze zwrotem kosztów żetonów ZIP wykorzystanych do rejestracji na zajęcia.


Skrócony opis:

Współczesny akademik w zasadzie nie może prowadzić badań jedynie w zaciszu komputera, lektur i notatek. Musi ze swoją pracą naukową wyjść do ludzi, przedstawiać ją na forum publicznym podczas konferencji, poddać krytycy w czasie rozprawy doktorskiej, musi swoje pomysły „opakować i sprzedać” w konkursach grantowych, musi o nich ciekawie opowiadać, upowszechniając naukę oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne.

Nie wszyscy rodzą się z takimi samymi retorycznymi predyspozycjami, ale wszyscy mogą poznać kilka zasad, które ułatwią opowiadanie o swoich zainteresowaniach badawczych w sposób efektywny, elegancki i etyczny. Następnie pozostaje już tylko: ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

Pełny opis:

W trakcie warsztatu uczestnicy będą poznawać podstawowe zasady przygotowywania różnych form wystąpień, w tym: pisemnych i oralnych; statycznych i dynamicznych; z elementami dyskusji.

Uczestnicy będą dobierać sposoby konstruowania wypowiedzi w zależności od audytorium, formy i czasu – przedmiotem będą zaś głównie indywidualne zainteresowania badawcze.

Każde z wystąpień odbędzie się na forum publicznym, tj. na forum grupy warsztatowej i na nim zostanie omówione zarówno przez prowadzącą, jak i pozostałych uczestników, którzy w ten sposób będą ćwiczyć swoje kompetencje analizy i krytycznego myślenia.

Uczestnik będzie mógł się przekonać, czy i na ile jego wypowiedź jest zrozumiała i atrakcyjna dla audytorium.

Efektem warsztatów, prócz podniesienia indywidualnych kompetencji miękkich, będzie portfolio tekstów i wystąpień, które uczestnik może wykorzystywać w dalszej karierze naukowej.

Pomiędzy spotkaniami do wykonania będą e-learningowe moduły kursu na platformie uniwersyteckiej (Moodle), rozszerzające tematy omawiane na spotkaniu, a także przygotowujące do kolejnego warsztatu. W ramach e-learningu zostaną przygotowane zadania i ćwiczenia, które również podlegać będą ocenie/ewaluacji.

***

Zajęcia oferowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5. Zasady korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w ZIP (pn. Regulamin Zintegrowanego kształcenia doktorantów UW) dostępne są na stronie: www.zip.uw.edu.pl

Literatura:

Materiały dot. przygotowania się na zajęcia oraz rozszerzające podjęte wątki zostaną dostosowane do potrzeb grupy i udostępnione na zajęciach.

Literatura retoryczna i argumentacyjna:

• Michał Rusinek, Aneta Załazińska, Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

• Ćwiczenia z retoryki, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy, M. Załęskiej, Warszawa 2010.

• Krzysztof Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza.

Doktorant poznał:

• podstawowe zasady retoryczne;

• cechy rzetelnej i nierzetelnej argumentacji;

• elementy skutecznych wystąpień publicznych;

• metody analizy i interpretacji szeroko rozumianych wypowiedzi, wchodzących w zakres przedmiotu warsztatów.

Umiejętności.

Doktorant:

• umie przyswojoną wiedzę zastosować w praktyce;

• potrafi dobrać odpowiednie środki wyrażania się do celu i formy wypowiedzi;

• formułuje w sposób jasny i atrakcyjny interesujące go zagadnienia badawcze;

• prowadzi etyczne dyskusje, jest elastyczny co do ich zakończenia (potrafi bronić swojej opinii lub dochodzić do kompromisu);

• śmielej na wypowiada się na forum publicznym, jest świadomy własnych słabości i ma wskazówki, jak nad nimi indywidualnie pracować

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na spotkaniach oraz aktywna praca na zajęciach, w tym rzetelne przygotowywanie zadań.

Dopuszczalna jest nieobecność na jednym spotkaniu pod warunkiem samodzielnego wykonania zadań.

Zaliczenie / niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Arendt
Prowadzący grup: Ewa Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Arendt
Prowadzący grup: Ewa Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.