Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowywanie wniosków grantowych: warsztaty – ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0508-PWGW-OG-ZIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowywanie wniosków grantowych: warsztaty – ZIP
Jednostka: Biuro Realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju UW
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie (podczas pierwszych zajęć) Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu i Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu. Rezygnacja z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania wiąże się ze zwrotem kosztów żetonów ZIP wykorzystanych do rejestracji na zajęcia.

- znajomość angielskiego na poziomie co najmniej B2;

- własny komputer do pracy nad wnioskiem;


Skrócony opis:

- znajomość angielskiego na poziomie co najmniej B2;

- własny komputer do pracy nad wnioskiem;

Zajęcia mieć będą formę warsztatów, których celem jest zapoznanie uczestników z głównymi wyzwaniami w zakresie przygotowywania wniosków grantowych. Planowane jest omówienie podstawowych elementów struktury wniosków (przede wszystkim: opis skrócony, planowanie budżetu), jak również pogłębienie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów składania i rozliczania wniosków grantowych. Zajęcia głównie dotyczyć będą wniosków typu Preludium (Narodowe Centrum Nauki). Ponadto w ich czasie uczestnicy wzbogacą również swą wiedzę w zakresie innego typu wniosków, głównie z programu Horyzont 2020.

Pełny opis:

Zajęcia oferowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5. Zasady korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w ZIP (pn. Regulamin Zintegrowanego kształcenia doktorantów UW) dostępne są na stronie: www.zip.uw.edu.pl

Zajęcia mieć będą formę warsztatów, których celem jest zapoznanie uczestników z głównymi wyzwaniami w zakresie przygotowywania wniosków grantowych.

W ramach zajęć planowane jest:

- omówienie wybranych typów wniosków finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;

- omówienie elementów składanych wniosków (uzupełniane informacje, konieczne do przygotowania opisy, kategorie wydatków, planowanie budżetu, zasady obliczania wybranych kosztów etc);

- omówienie praktycznych aspektów składania wniosków grantowych (terminy, źródła informacji, planowanie pracy);

- podstawy sprawozdawczości, planowania i zarządzania pieniędzmi w grancie;

- ćwiczenia ze zwięzłego prezentowania kluczowych elementów badań (three minute thesis);

Przede wszystkim zajęcia służyć mają jednak pracy nad potencjalnymi wnioskami grantowymi (na przykładzie wniosków typu Preludium Narodowego Centrum Nauki). W czasie warsztatów planowane jest:

- praca nad przygotowaniem szkicu głównych elementów skróconej wersji wniosku, np. główne cele badania, wpływ badania na naukę i społeczeństwo, zadania badawcze, metodologia;

- praca nad przygotowaniem szkicu budżetu – rozplanowanie potrzebnych kosztów, umiejętność ich uzasadnienia etc.;

- praca nad harmonogramem;

- w oparciu o wypracowane materiały uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić pięciostronicową wersję opisu ich projektu badawczego spełniającą wymogi opisu składanego podczas aplikowania o grant typu Preludium.

Ponadto w czasie zajęć uczestnicy wzbogacą również swą wiedzę w zakresie innego typu wniosków, głównie z programu Horyzont 2020.

Literatura:

W czasie zajęć będzie konieczne wyszukiwanie informacji na bieżąco (dokumenty NCN dotyczące Preludium 18).

Obecna wersja dokumentów dotyczących konkursu Preludium 17 dostępna online: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

Literatura pomocnicza z zakresu organizacji pracy naukowej:

Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M.; Bizup, Joseph; FitzGerald, William T. (2016): The craft of research. Fourth edition. Chicago: The University of Chicago Press (Chicago guides to writing, editing, and publishing).

Feibelman, Peter J. (2011): A PhD is not enough! A guide to survival in science. revised ed. New York: Basic Books.

Rugg, Gordon; Petre, Marian (2010): The unwritten rules of PhD research. Maidenhead, England, New York, NY: McGraw Hill/Open University Press (Open UP study skills).

Efekty uczenia się:

Efektem uczestniczenia w warsztatach będzie zwiększenie praktycznych kompetencji uczestników w zakresie składania wniosków grantowych

Metody i kryteria oceniania:

Zal (aktywne uczestnictwo w warsztatach: obecność, wykonywanie zadań podczas warsztatów oraz przygotowanie krótkiego opisu projektu grantowego składanego w czasie aplikowania o Preludium

Warunkami zaliczenia zajęć jest:

- obecność i aktywne uczestnictwo w warsztatach;

- wykonywanie zadań proponowanych uczestnikom warsztatów;

- przygotowanie krótkiego opisu projektu grantowego składanego w czasie aplikowania o Preludium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Arendt
Prowadzący grup: Joanna Mazur, Marcin Zaród
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Uwagi:

Dwie niedziele semestru zimowego roku 2019/2020 (po 9 godzin zegarowych):

13.10.2019 (niedziela), 9:00-18:00

27.10.2019 (niedziela), 9:00-18:00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.