Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M14RP3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa III
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Od słuchaczy oczekuje się znajomości rachunku prawdopodobieństwa w

zakresie kursowego

dwusemestralnego wykładu z tego przedmiotu.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest uzupełnienie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i przedstawienie

klasycznych faktów, dotyczących

głównie sum niezależnych zmiennych i wektorów

losowych, dla których zabrakło miejsca w dwusemestralnym kursowym wykładzie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie klasycznych faktów z rachunku prawdopodobieństwa, dotyczących

głównie sum niezależnych zmiennych i wektorów

losowych, dla których zabrakło miejsca w dwusemestralnym kursowym wykładzie.

Planowana tematyka obejmuje między innymi: klasyczne nierówności dla

sum niezależnych zmiennych losowych

- nierówność Bernsteina, Prochorowa, odwrotna nierówność wykładnicza

Kołmogorowa;

krótki przegląd nierówności maksymalnych; silne prawa wielkich liczb

Marcinkiewicza-Zygmunda;

prawo iterowanego logarytmu; wstęp do teorii wielkich odchyleń;

błądzenia losowe, elementy teorii odnowienia.

Literatura:

W.Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, tom II, PWN Warszawa, 2020

O.Kallenberg, Foundations of Modern Probability, Second Edition, Springer 2001

M.Loeve, Probability theory I-II, Springer, 1977-78

Efekty uczenia się:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Latała
Prowadzący grup: Rafał Latała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)