Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Języki i paradygmaty programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-216bJPP Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Języki i paradygmaty programowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3I+4M
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Języki, automaty i obliczenia 1000-214bJAO
Programowanie obiektowe 1000-212bPO
Wstęp do programowania (podejście imperatywne) 1000-211bWPI

Skrócony opis:

Kurs omawia cztery najistotniejsze paradygmaty pojawiające się we współczesnym programowaniu: programowanie funkcyjne, imperatywne, obiektowe, programowanie w logice. Kurs pozwala spojrzeć szerzej na programowanie, a w szczególności pogłębić znajomość języków programowania i zrozumieć

podstawowe zagadnienia implementacyjne.

Pełny opis:

Modele obliczeń i paradygmaty programowania.

Programowanie funkcyjne.

Programowanie imperatywne.

Składnia i analiza składniowa.

Typy, kontrola typów.

Semantyka języków programowania, interpretery i kompilatory.

Programowanie obiektowe.

Programowanie w logice.

Literatura:

1. R. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Addison Wesley, 2005

2. Adele Goldberg, David Robson. Smalltalk-80 : the language and its implementation, Addison-Wesley, 1983.

3. R. Bird, Introduction to Functional Programming using Haskell, Prentice Hall, 1988

4. Benjamin C. Pierce, Types and Programming Languages,The MIT Press 2002

5. J. Reynolds, Theories of Programming Languages, Cambridge University Press, 1998

6. U. Nilsson, J. Małuszyński, Logic, Programming and Prolog, John Wiley & Sons, 1995

Efekty kształcenia:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języków i paradygmatów programowania (K_W02)

2. Zna metody definiowania składni języków programowania (K_W02)

3. Ma podstawową wiedzę w zakresie problemów i metod analizy składniowej (K_W02)

4. Ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, logiczny, podstawy translacji, deklaracje i typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji); (K_W09)

Umiejętności

1. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w języku funkcyjnym (K_U05)

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w języku programowania w logice (K_U05)

3. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w języku obiektowym (K_U05)

4. Ocenia przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów (K_U20)

5. Umie stworzyć interpreter prostego języka programowania (K_U32)

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

2. Potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie punktów z egzaminu pisemnego i programów zaliczeniowych.

Dla zaliczenia laboratorium trzeba oddać wszystkie programy w terminie i uzyskać z nich min 60% punktów.

Zaliczenie jest wymagane do przystapienia do egzaminu w pierwszym terminie. Zaliczenie nie jest wymagane do przystapienia do egzaminu w drugim terminie, tym niemniej punkty uzyskane za laboratorium są wliczane do oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Benke
Prowadzący grup: Marcin Benke, Jacek Chrząszcz, Tomasz Gogacz, Vincent Michielini, Julian Salamanca Tellez, Aleksy Schubert, Daria Walukiewicz-Chrząszcz, Artur Zaroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Benke
Prowadzący grup: Marcin Benke, Jacek Chrząszcz, Henryk Michalewski, Vincent Michielini, Julian Salamanca Tellez, Aleksy Schubert, Rafał Stefański, Daria Walukiewicz-Chrząszcz, Artur Zaroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.