Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w Kotlinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M24KOT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w Kotlinie
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne narzędziowe dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie obiektowe 1000-212cPO
Wstęp do programowania 1000-211bWPI

Skrócony opis:

Kotlin to nowoczesny, wieloplatformowy język programowania stworzony i wspierany przez firmę JetBrains. Jest on zwięzły, czytelny, bezpieczny i ma możliwość współdziałania z innymi językami programowania, w szczególności z Javą. Do jego najważniejszych zastosowań należą aplikacje internetowe i mobilne - Kotlin został ogłoszony przez Google preferowanym językiem programowania na Androida.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia (zajęcia będą odbywały się w języku polskim; poniższe tematy zostały wymienione po angielsku ze względu na specyfikę języka branżowego):

- Kotlin vs Java - comparison, interoperability

- variables, data types, loops, conditions, expressions, exceptions

- functions, single-expression functions, infix functions, named arguments, default arguments

- lambdas, function types, functional interfaces, higher-order functions, scope functions, functions as first-class citizens

- nullability, null-safety, safe call operator, Elvis operator

- classes, properties, constructors, interfaces, abstract classes, inheritance, delegation

- data classes, destructuring

- objects, object declarations, object expressions, companion objects

- exceptions

- nested classes, inner classes, enum classes, sealed classes, sealed interfaces, annotation classes

- extension functions, extension properties, receivers

- collections, arrays, immutability

- operator overloading

- type aliases, value classes

- generics, reified types

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie co najmniej jednego programu zadanego przez prowadzącego na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wnuk
Prowadzący grup: Łukasz Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)