Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki subatomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3002 Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki subatomowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=7438
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących fizyki jądra atomowego i fizyki cząstek elementarnych. Przedstawione będą zarówno podstawowe pojęcia z tych dziedzin, jak i najważniejsze rezultaty doświadczalne, w tym najbardziej aktualne wyniki doświadczeń prowadzonych z udziałem fizyków warszawskich. Ćwiczenia rachunkowe pozwolą lepiej zrozumienieć przerabiany materiał oraz zdobyć zdecydowanie większe wyczucie problemów stojących przed tymi dziedzinami wiedzy.

Program:

1. Wstęp, rzędy wielkości

2. Oddziaływanie promieniowania z materią

3. Detektory i akceleratory

4. Modele jądrowe

5. Przemiany jądrowe

6. Cząstki elementarne

7. Zastosowania w energetyce i medycynie

- od słuchaczy wykładu wymagana jest elementarna znajomość rachunku różniczkowego i całkowego.

- aby uzyskać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% sumy punktów ze sprawdzianów testowych, kolokwiów i egzaminu pisemnego.

- osoby które nie uzyskały 50% punktów w pierwszym terminie mają prawo do drugiego terminu na którym muszą uzyskać co najmniej 50% punktów by móc uzyskać ocenę pozytywną

- obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, ale wielce pomaga w zrozumieniu materiału

- obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione obecności

Opis sporządził Krzysztof Doroba, wrzesień 2014, aktualizacja Artur Kalinowski 2020

Literatura:

0. Materiały do wykładu i sprawdziany są umieszczane na stronie kursu na platformie Kampus2

1. Particles and Nuclei- An Intoduction to the Physical Concepts, B.Povh, K.Rith, C.Scholz, F.Zetsche, Springer-Verlag Berlin

2. Fizyka Jądra Atomowego i Cząstek Elementarnych, Ewa Skrzypczak i Zygmunt Szefliński, PWN 1995.

3. Wstęp do Fizyki Wysokich Energii, Donald H. Perkins, PWN 2004.

4.Nuclear and Particle Physics, W.S.C.Williams, Oxford 1991.

5.Nuclear and Particle Physics, B.R.Martin, Wiley & Sons 2009,

6.Modern Particle Physics, Mark Thomson, Cambridge University Press, 2013

Efekty uczenia się:

Znajomość aktualnych głównych problemów fizyki cząstek elementarnych i jądra atomowego. Umiejętność prawidłowej oceny wagi poszczególnych badań naukowych w wymienionych dziedzinach. Umiejętność oceny możliwości zastosowań pewnych procesów w energetyce i medycynie. Umiejętność oceny wpływu promieniowania jonizującego na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opiera się na testach przeprowadzanych po każdym wykładzie (25% punktów), dwu kolokwiach z zadaniami obliczeniowymi (25%), oraz egzaminie pisemnym (50% punktów). Do uzyskania pozytywnej oceny jest wymagane zdobycie co najmniej 50% sumy punktów na sprawdzianach w ciągu semestru i na egzaminie pisemnym. Końcowa ocena jest ustalana w trakcie egzaminu ustnego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kalinowski
Prowadzący grup: Anna Abramuk, Artur Kalinowski, Marcin Konecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prowadzony zdalnie na platformie Kampus2 metodą synchroniczną według planu zajęć przedmiotu.

Ćwiczenia będą prowadzone metodą asynchroniczno-synchroniczną za pomocą platformy Kampus2. Studenci zostaną podzieleni na grupy w ramach których będą samodzielnie rozwiązywali zadania udostępnione tydzień przez zajęciami. W terminie zajęć reprezentacji grup będą omawiali wyniki na spotkaniu prowadzonym za pomocą platformy Kampus2.

Obecność na ćwiczeniach będzie potwierdzana przez wypełnienie testu na platformie Kampus2. Test będzie dostępny jedynie w dniu zajęć odpowiadających danej grupie ćwiczeniowej.

Sprawdziany i egzamin ustny będą prowadzone zdalnie za pomocą platformy Kampus2.

Prowadzący zajęcia będą dostępni na indywidualne konsultacje on-line w terminach uzgodnionych między zainteresowanymi osobami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kalinowski
Prowadzący grup: Artur Kalinowski, Marcin Konecki, Krzysztof Rolbiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.