Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar "Methods of Geometry in Physics"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-5sMG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminar "Methods of Geometry in Physics"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
matematyka

Założenia (opisowo):

Członkowie seminarium powinni mieć zaliczone kursy analizy matematycznej i Algebry liniowej. Wskazana jest także podstawowa orientacja w zagadnieniach geometrii różniczkowej, w szególności znajomość pojęć takich jak rozmaitość, wiązka styczna i kostyczna, pole wektorowe i forma.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przezanczone jest dla studentów studiów drugiego stopnia, doktorantów i pracowników zainteresowanych zastosowaniami geometrii różniczkowej w fizyce klasycznej i kwantowej.

Pełny opis:

W trakcie seminarium omawiane będą zagadnienia związane z zastosowaniem geometrii różniczkowej w mechanice klasycznej, mechanice kwantowej, teorii grawitacji, mechanice statystycznej.

Efekty uczenia się:

Efektem uczestnictwa w seminarium będzie umiejętność prezentowania własnych wyników lub wyników opublikowanych przez innych autorów w formie wystąpienia ustnego. Osoby regularnie uczęszczające na seminarium zdobędą wiedzę dotyczącą współczesnych zastosowań geometrii różniczkowej w fizyce.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie dla studentów i doktorantów odbywa się na podstawie obecności oraz przygotowania wystąpienia na seminarium pod kierunkiem pracownika naukowego. Ocena wystawiana jest na skali 2-5.5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska, Jacek Jezierski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska, Jacek Jezierski
Prowadzący grup: Rafał Suszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska, Jacek Jezierski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)