Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium z biochemii i biologii molekularnej A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMLBIO4 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z biochemii i biologii molekularnej A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy biochemii i cytobiochemii 1200-1CHMPBCW3

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza dotycząca budowy, właściwości i funkcji białek oraz kwasów nukleinowych

Skrócony opis:

Poznanie metod (ze szczególnym uwzględnieniem ich podstaw chemicznych) stosowanych do izolacji, oczyszczania i oznaczania ilościowego i analizy technikami biologii molekularnej makrocząsteczek istotnych dla funkcjonowania organizmu tj. białka, enzymy czy kwasy nukleinowe. Poznanie podstawowych technik używanych w biologii molekularnej.

Pełny opis:

Student będzie miał do wykonania ćwiczenia obejmujące m.in. izolację, oczyszczanie i oznaczanie ilościowe białek, oznaczanie aktywności enzymatycznej i wyznaczanie parametrów kinetycznych wybranych enzymów, przygotowanie komórek kompetentnych, transformację DNA plazmidowego, jego izolację, PCR preparatywny, przygotowanie DNA do sekwencjonowania i ligację DNA do wektora plazmidowego.

W trakcie zajęć proseminaryjnych zostaną omówione metody pracy z białkami i enzymami (izolacja, oczyszczanie), metody ich oznaczania ilościowego, enzymy używane w biologii molekularnej i podstawy ideowe (ze szczególnym naciskiem na aspekty chemiczne) podstawowych metod biologii molekularnej ( m.in. sekwencjonowanie, PCR, elektroforeza)

Literatura:

"Ćwiczenia z biochemii" L. Kłyszejko-Stefanowicz i inne żródła wskazane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Student zna:

-podstawowe składniki chemiczne organizmów żywych, ich cechy strukturalne, właściwości chemiczne i rolę w procesach biologicznych, zna i rozumie zależność między strukturą biomolekuł a ich funkcją.

-podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii, biochemii i biologii molekularnej.

- podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym, biochemicznym i biologii molekularnej

Student potrafi:

-przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych i bioorganicznych przy użyciu technik chemicznych, biochemicznych i biologii molekularnej, chromatograficznych i spektroskopowych

-zaprojektować, zestawić i posłużyć się wybraną aparaturą pomiarową oraz stosować różne systemy pomiarowe.

Student posiada umiejętność planowania i wykonywania podstawowych badań, doświadczeń, obserwacji i symulacji komputerowych w dziedzinie chemii, biochemii i biologii molekularnej, oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych..

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (laboratoria i proseminaria) jest obowiązkowa. Student może mieć maksymalnie dwa zaległe ćwiczenia, wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub niedopuszczenia do wykonywania ćwiczenia. Odrabianie zaległych ćwiczeń odbywa się w terminach ustalonych z kierownikiem pracowni. Przewidziana jest również w harmonogramie pracownia dodatkowa.

Metody i kryteria oceniania oraz zaliczenia:

Laboratorium: każde ćwiczenie – 10 punktów (wejściówka – 5 punktów oraz sprawozdanie – 5 punktów). Sumarycznie można uzyskać 60 punktów.

Proseminarium: 2 kolokwia po 20 punktów. Sumarycznie można uzyskać 40 punktów.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie min. 60 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Ciesielski, Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Ciesielski, Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.